Dlouhá, J., J. Dlouhý, a A. G. Barton. „Vzdělávání Metodou E-Learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího Prostoru V interdisciplinární Oblasti životního prostředí". Envigogika, roč. 5, č. 3, prosinec 2010, doi:10.14712/18023061.56.