Lardjane, S., a F. Laveuve. „Interakce Mezi Cíli udržitelného Rozvoje OSN Z Perspektivy učitele". Envigogika, roč. 13, č. 1, březen 2018, doi:10.14712/18023061.564.