Janoušková, S., T. Hák, J. Maršák, a L. Pachmanová. „Charakter indikátorů udržitelného Rozvoje a indikátorů vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj Na mezinárodní úrovni". Envigogika, roč. 5, č. 3, prosinec 2010, doi:10.14712/18023061.57.