Dlouhá, J. „Příroda 3.0 Nebo 1.0 návraty? Aneb EDO Olomouc 2018 radikálně přehodnocuje úhel Pohledu (a My S ním)". Envigogika, roč. 13, č. 1, srpen 2018, doi:10.14712/18023061.572.