Jančaříková, K. „“Alma Mater Studiorum”: Příklad Dobré Praxe Ve vzdělávání učitelů". Envigogika, roč. 13, č. 1, srpen 2018, doi:10.14712/18023061.573.