Dlouhá, J. „E-časopis - zaměření". Envigogika, roč. 1, č. 1, prosinec 2006, doi:10.14712/18023061.88.