Dlouhá, Jana. „Zpráva O výsledcích Světové Konference Ke vzdělání Pro udržitelný Rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO Pro vzdělávání Pro UR". Envigogika 9, no. 2 (prosinec 1, 2014). Viděno prosinec 7, 2023. https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/461.