Dlouhá, Jana, a Jiří Dlouhý. „Kompetence vysokoškolských učitelů Pro udržitelný Rozvoj – analýza Situace V Regionu střední a východní Evropy". Envigogika 10, no. 3 (prosinec 28, 2015). Viděno červen 1, 2023. https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/507.