Dlouhá, Jana, Jiří Dlouhý, a Dana Kapitulčinová. „Metodika Tvorby a využití případových Studií Ve výuce a Formou Open Educational Resources (OER)". Envigogika 11, no. 1 (duben 6, 2016). Viděno prosinec 7, 2023. https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/515.