Dlouhá, Jana, Jiří Dlouhý, a Andrew George Barton. „Vzdělávání Metodou E-Learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího Prostoru V interdisciplinární Oblasti životního prostředí". Envigogika 5, no. 3 (prosinec 28, 2010). Viděno březen 3, 2024. https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/56.