Novanská, Viera, a Alexandra Platková. „Adaptívna pamäť – Jej Vplyv Na Vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom". Envigogika 13, no. 1 (červenec 31, 2018). Viděno září 26, 2022. https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/566.