Henderson, Laura, Michaela Kuříková, a Roman Kroufek. „Syntéza kreativního učení a vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj V České Republice". Envigogika 16, no. 2 (prosinec 21, 2021). Viděno říjen 2, 2022. https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/628.