1.
Envigogika R. Vzniká Strategie vzdělávání 2020, která zcela opomíjí pojem environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Envigogika [Internet]. 31. květen 2013 [citován 25. květen 2022];8(1). Dostupné z: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/381