1.
Dlouhá J. Zpráva o výsledcích Světové konference ke vzdělání pro udržitelný rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO pro vzdělávání pro UR. Envigogika [Internet]. 1. prosinec 2014 [citován 30. květen 2023];9(2). Dostupné z: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/461