1.
Dlouhá J, Pospíšilová M, Vávra J. Podmínky k udržitelnému rozvoji na venkově – jak podporovat transformační procesy v praxi? Role místních znalostí a celoživotního učení v procesech udržitelného rozvoje regionů . Envigogika [Internet]. 30. prosinec 2021 [citován 17. červen 2024];16(2). Dostupné z: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/633