Časopis Envigogika je odborné recenzované periodikum s plně otevřeným přístupem, vydávané Univerzitou Karlovou. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími. Envigogika přináší originální vědecké texty; časopis je zařazen do databáze ERIH, do databáze DOAJ a na seznam recenzovaných periodik RVVI. Dle platné metodiky hodnocení vědy jsou recenzované články v Envigogice zařazeny do kategorie Jneimp.

Vol 19 No 1 (2024)

Publikováno: 01. 01. 2024

DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.679

Odraz změny paradigmatu udržitelné městské mobility ve výuce na třech evropských univerzitách

Hana Brůhová Foltýnová, Rosemarie Baldlauf, Udo Becker, Regine Gerike, Fabian Heidegger, Radomíra Jordová, Daniel Kaszubowski, Kristýna Rybová, Lucie Vavrová
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.658
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.665
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.667

Kde velryby plavou s otevřenými ústy, zpívám o vodní hladině

Aleš Čermák, Jindřiška Čermák Křivánková
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.677
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.671
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.674
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.669
DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.675
Zobrazit všechna čísla