Informace pro čtenáře

Envigogika vychází minimálně 2x ročně, obsah všech čísel je přístupný online bez poplatků. Po vydání každého čísla se zájemcům dává na vědomí, že je pro ně připraven nový obsah. Čtenářům proto doporučujeme, aby se zaregistrovali do systému Envigogiky (použijte link Registrace); na základě této registrace budou dostávat zprávy s obsahem každého nového čísla Envigogiky. K odběru těchto zpráv se lze přihlásit též na e-mailu envigogika@czp.cuni.cz. Pro poskytování těchto či jakýchkoli jiných osobních údajů redakci časopisu Envigogika platí přísná pravidla o dodržování soukromí.

Na adresu časopisu je možno zasílat také menší příspěvky (dopisy čtenářů, informace atd.); budeme vděčni i za jakékoli další podněty, které by mohly zvýšit kvalitu časopisu nebo již publikovaných textů. Všem čtenářům a příznivcům Envigogiky děkujeme za zájem a přejeme zajímavé a podnětné čtení!

Envigogika je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý její obsah je volně přístupný bez poplatků čtenářům i jejich institucím. Uživatelé mohou číst, stahovat, distribuovat, vyhledávat a tvořit odkazy na plné texty článků v tomto časopis bez potřeby předcházejícího souhlasu od vydavatele či autora. Tyto zásady odpovídají definici otevřeného přístupu dle BOAI. Články v tomto časopise jsou licencovány pod Creative Commons Attribution 4.0 Licencí.

Creative Commons Licence