Odpovědný redaktor

Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Česko

Redaktor české a anglické verze

Jiří Dlouhý, Univerzita Karlova v Praze, Česko

Dana Kapitulčinová, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Česko

Technický redaktor

Jiří Dlouhý, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Česko

Grafický design

Petr Kutáček

Redakční rada

Walter Leal, Německo

Maik Adomssent, Institute for Environmental and Sustainability Communication INFU, Německo

Martin Bílek, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, PdF UJEP, FPV UKF v Nitře, Česko

Bohuslav Binka, Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Česko

Jan Činčera, Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Česko

Petr Daniš, Sdružení TEREZA, Česko

Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Česko

Mikuláš Huba, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava Geografický ústav SAV Univerzita Palackého Olomouc

Kateřina Jančaříková, Pedagogická fakulta UK, Česko

Bruce Johnson, The University of Arizona, Teaching, Learning & Sociocultural Studies Department, Spojené státy

Jan Krajhanzl, Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Česko

Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER, Česko

Rodrigo Lozano, Copernicus Institute of Sustainable Development, University Utrecht

Jitka Málková, Univerzita Hradec Králové, Česko

Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK, Česko

Stephen Sterling, Plymouth University Centre for Sustainable Futures, Head of Education for Sustainable Development, Spojené království

Daniella Tilbury

Arjen Wals, Nizozemsko