Composite indicators of sustainable growth

Main Article Content

Jiří Mihola

Abstract

Udržitelný růst je komplexní historicky se vyvíjející pojem, který má bohatou tradici i na území ČR. Podrobnější rozpracování tohoto pojmu umožňuje vymezení jeho struktury v podobě tří základních atributů (přiměřený růst, kvalita růstu a poruchovost) umožňujících přistoupit k rozpracování systému jeho praktického systémového měření.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Mihola, J. (2007). Composite indicators of sustainable growth. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.127
Section
Inspirations

References

Berka.: Teorie měření, Akademia, Praha 1977
Heiling, G. K.: Sustainable development – ten arguments against a biologistic „slow-down“ philosophy of social and economic development. Int. J. sust. Develop. World Ecol. 4: 1-16, 1977
Hrach, K., Mihola, J.: Metodické přístupy ke konstrukci souhrnných ukazatelů . Statistika 2/2006
Lounová, J., Mihola, J.: Role policie a justice v trvale udržitelném vývoji. Trestní právo 11/2007
Klacek, J.: Souhrnná produktivita faktorů – otázky měření. Statistika 4/2006
Mihola, J.: Agregátní produkční funkce a podíl vlivu intenzivních faktorů. Statistika 2/2007
Mihola, J.: Souhrnná produktivita faktorů – přímý výpočet. Statistika 6/2007
Mihola, J.: Kompozitní ukazatele udržitelného růstu. ČSÚ, 2006
Moldan, B.: (Ne)udržitelný rozvoj, ekologie – hrozba i naděje. Karolinum, 2003
Moldan, B.et.al: Uspějí agregované indikátory při měření environmentální udržitelnosti. Statistika 2/2005
Meadows, D. a kol.: Limit sof Grouth, New York, 1970.
Mederly, P., Topercer, J., Nováček, P.: Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje – kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup. Praha, Univerzita Karlova, CESES 2004.
Nardo, M. et al.: Handbook on Constructing Composite Indikators: Metodology and User Guide, OECD, Paris, 2005
Strategie udržitelného rozvoje České republiky, Úřad vlády ČR, 2005
Situační zpráva ke studii udržitelného rozvoje, Úřad vlády ČR, 2005
Soubor indikátorů pro Situační zpráva ke studii udržitelného rozvoje, Úřad vlády ČR, 2005
Strategie udržitelného rozvoje jednotlivých členských zemí EU
Salzman, J.: Methodological Choices Encountered in the Construction of Composite Indices of Economic and Social Well-Being. Center for the Study of Living Standards 2003
Saisana, M., Tarantola, S.: State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development. Joint Research Centre, European Commision 2002.
Sartelli, A., Nardo, M., Saisana, M., Tarantula, S., Liška, R.:.Agregátní indikátory – konverze a její možná řešení. Statistika 2, 2005
Radermacher, W.: Indikátory, zelené účetnictví a environmentální statistika – informační požadavky pro udržitelný rozvoj. Statistika 2/2005
Rynda, I.: Co daly naše země Evropě a lidstvu. Evropský literární klub, Praha 2000
Undertanding Economic Growth, OECD, 2004
Weizsacker, E. U. a kol.: Fator čtyři. Phare, Frýdek-Místek 1996
Weizsacker, E. , Jesinghaus, J.: Ekological Tax Reform. Zed Books Ltd., London, New Persey, 1992, 90 s.