University, věda, výchova a globální vývoj

Autoři

  • Pavel Kovář

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.24

Klíčová slova:

role univerzit, univerzity

Abstrakt

Ekologické problémy se v souvislosti s globální klimatickou změnou, s poklesem obyvatelnosti krajiny, s čerpáním zdrojů nebo se změnami životního stylu stávají výrazným politickým tématem. Zároveň s tím, jak v akademické sféře i u politiků začíná vítězit funkce univerzit coby společenského resp. ekonomického agens, rostou nároky na vysokou úroveň výstupů činnosti těchto škol jako základu věrohodnosti rozhodování v různých oblastech.
Přestože humboldtovský model univerzit se posunul ve prospěch utilitárních základů vzdělanosti, i u nás sílí volání po diferenciaci vysokých škol podle náročných kritérií k financování (research universities, polytechnics). Nejen politické strany, ale možná ještě více občanská sdružení mající v programu kvalifikovaně působit v oblasti udržitelného rozvoje, budou potřebovat k osvětě “tvrdá data” a údaje verifikované standardními prostředky vědy. Proto budou potřebovat špičkové odborníky v biologické, krajinné či sociální ekologii a měly by aktivněji pracovat na jejich získávání (kvalita uvnitř), aby získaly na pozadí poklesu důvěryhodnosti politických stran větší respekt navenek (kvalita vně).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Pavel Kovář

Albertov 6, 128 43 Praha 2

Reference

Bunce R.G.H., Groom G.B., Jongman R.H.G. et Padoa-Schioppa E. (eds.), (Associate Editors: Bogers M., Brandt J., Hofer G., Garcia del Barrio J., Elena-Rossello R., Ispikoudis I., de Blust G., Gonzales-Avila S., Kovář P., Metzger M., Palo A., Roche P., Skånes H., Mücher C., Perez-Soba M., Pasta S., Wrbka T., Paelinx D., Ramos I., Peterseil J.), 2005: Handbook of Surveillance and Monitoring of European Habitats. Alterra, Wageningen.

Bunce R.G.H., Metzger M.J., Jongman R.G.H., Brandt J., de Blust G., Elena-Rossello R., Groom G.B., Halada L., Hofer G., Howard D.C., Kovář P., Mücher C.A., Padoa-Schioppa E., Paelinx D., Palo A., Perez-Soba M., Ramos I.L., Roche P., Skånes H. et Wrbka T., 2008: A standardized procedure for surveillance and monitoring European habitats and provision of spatial data. – Landscape Ecology, 23(1): 11-25.

Constanza R. (ed.), 1991: Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability. Columbia Univ. Press, New York.

Council of Europe, 2000: Evropská úmluva o krajině a důvodová zpráva. Strasbourg.

Farina A., 1998: Principles and methods in landscape ecology. Chapman & Hall, London.

Flannery T., 2007: Měníme podnebí. Minulost a budoucnost klimatických změn. Dokořán, Praha.

Globální oteplování: fakta místo mýtů. CEP, Praha.

Klaus V., 2007: Modrá, nikoli zelená planeta. Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Dokořán, Praha.

Tietenberg T., 2006: Environmental Economics and Policy, 5th edition, Pearson/Addison Wesley).

UN Brundtlands Commission, 1987: Our common future. New York.

Van Andel J. et Aronson J. (eds.), 2006: Restoration ecology. Blackwell Publishing, Carlton.

Výchozí teze pro přípravu Bílé knihy terciárního vzdělávání, 19.6.2007 - http://www.msmt.cz/vzdelavani/vychozi-teze-pro-pripravu-bile-knihy-terciarniho-vzdelavani

Stahování

Publikováno

30. 12. 2007

Jak citovat

Kovář, P. (2007). University, věda, výchova a globální vývoj. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.24

Číslo

Sekce

Recenzované články