Erich Fromm: to the roots of ethics

Main Article Content

Pavel Žďárský

Abstract

The article is focused at Fromm's nonreligious, psychologically conceived interpretation of the Jewish-Christian tradition on two potential life directions of any individual. Fromm's separation from religious practice was simultaneously compensated by an attempt to create a new, unreligious rewording of the tradition of his nation, which in many aspects stayed close to the content of Jewish tradition. It is for example apparent in his differentiation of the biophilious and necrophilious orientation of a man. A man who doesn't sensibly unfold his relation towards the world in active biophilious manifestation remains underdeveloped and his unfulfilled yearning for fulfillment in life is easily turned in a destructive direction.

Article Details

How to Cite
Žďárský, P. (2008). Erich Fromm: to the roots of ethics. Envigogika, 3(1). https://doi.org/10.14712/18023061.28
Section
Reviewed Papers

References

FROMM, E., Anatomie lidské destruktivity. Můžeme ovlivnit její podstatu a následky?, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997(a).
FROMM, E., Budete jako bohové. Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1993.
FROMM, E., Člověk a psychoanalýza, Nakladatelství Svoboda, Praha 1967.
FROMM, E., Lidské srdce. Jeho nadání k dobru a zlu, Mladá fronta, Praha 1969.
FROMM, E., Mít nebo být?, Naše vojsko, Praha 1992.
FROMM, E., Obraz člověka u Marxe, L. Marek, Brno 2004.
FROMM, E., Umění milovat, Nakladatelství Josefa Šimona, Praha 1997(b).
FUNK, R., Erich Fromm, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994.
LÖWY, M., Martin Buber a Erich Fromm. Mesianismus a utopie v židovském evropském myšlení mezi dvěma válkami, Česká metanoia 29–30/2001, str. 15–26.
MACHOVEC, M., Fenomen X v díle Ericha Fromma. [Referát ze sympozia mezinárodní společnosti Ericha Fromma v Praze v březnu 1995] In Erich Fromm 1. / Rainer Funk, Gerd Meyer, Milan Machovec. Tvar, 1995/16 (5. 10.), s. 21–32.
ŠTAMPACH, O., Křesťansko-židovské vztahy jako součást mezináboženského dialogu, in: kol., Dialog křesťanů a židů, Vyšehrad, Praha 1999, str. 270–274.