Pollutant Release and Transfer Registers - tools for „right to know" implementation.

Main Article Content

Jan Maršák

Abstract

Pollutant release and transfer registers (PRTR) provide publicly accessible information about pollution which specific facilities emit into the environment. PRTRs are the subject of many international agreements and European (national) law. In present more than 30 countries have public registers. In the Czech Republic an integrated pollution register has been implemented from the year 2004 and contains information about more than 1000 facilities. Data reports are available through a special internet website. Many target groups (state administrative, public authorities, students, universities, schools, media, environmental NGOs, industrial associations, local communities) can access data for different purposes.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Maršák, J. (2008). Pollutant Release and Transfer Registers - tools for „right to know" implementation. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.31
Section
Reviewed Papers

References

Hazen, S. (1997): Environmental democracy. Dostupné na http://www.unep.org/ourplanet/imgversn/86/hazen.html.

Mika, O. J. (2003): Chemická havárie v Bhopálu (Stručná případová studie). VII. ročník Mezinárodní konference medicíny katastrof. Zlín 23.-25.6.2003. Dostupné na http://www.egozlin.cz/upload.cs/b/b42a3244_0_mika_isatech_brno_2003.pdf.

Maršák, J. (2006): Registr znečišťování na Internetu - www.irz.cz. Dostupné na http://obcan.ecn.cz. 15. 11. 2006.

Maršák, J. (2008): Nová právní úprava fungování integrovaného registru znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (1. část). Časopis EIA, SEA, IPPC, č. 2, 2008, MŽP, Praha.

Sand, P. H. (2002): The Right to Know: Environmental Information Disclosure by Government and Industry. Conference on "Human Dimensions of Global Environmental Change: Knowledge for the Sustainability Transition" (Berlin, 7 December 2002).

OECD (1996): Pollutant Release and Transfer Registers. A Tool for Environmental Policy and Sustainable Development. Guidance Manual for Government. OECD, Paris, OCDE/GD(96)32.

OECD (2005): Uses of Pollutant Release and Transfer Register Data and Tools for their Presentation. Series on Pollutant Release and Transfer Registers No. 7, OECD, Paris, ENV/JM/MONO(2005)3.

OECD (2001): Presentation and Dissemination of PRTR Data: Practices and Experiences. Series on Pollutant Release and Transfer Registers No. 3, OECD, Paris, ENV/JM/MONO(2000)17.

UNECE (2007): Guidance Document for Implementation of the UNECE Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers. UN ECE, Geneve, 2007.

European Commission (2006): Guidance Document for the implementation of the European PRTR. Brussels, November 2006.

US EPA (2003): How are the Toxics Release Inventory Data Used - government, business, academic and citizen uses. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC., May 2003. On-line (http://www.epa.gov/tri/guide_docs/pdf/2003/2003_datausepaper.pdf.

OECD (1996): Recommendation of the Council on Implementing Pollutant Release and Transfer Registers [C(96)41/Final].

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention). Aarhus, Denmark, 25.6.1998.

Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers. Fifth „Environment for Europe" Ministerial Conference, Kiev, 21-23 May 2003.

Rio Declaration on Environment and Development. United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, 3.-14.6.1996.

Kolektiv autorů (2006): Integrovaný registr znečišťování - Souhrnná zpráva za rok 2004. MŽP ČR, Praha, duben 2006. ISBN 80-7212-386-6.

Kolektiv autorů (2007): Integrovaný registr znečišťování - Souhrnná zpráva za rok 2005. MŽP ČR, Praha, září 2007. ISBN 987-80-7212-465-7.

Kolektiv autorů (2008): Integrovaný registr znečišťování - Souhrnná zpráva za rok 2006. MŽP ČR, Praha, červenec 2008. Dosud nepublikováno.

Rozhodnutí Rady 2006/61/ES ze dne 2.prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek jménem Evropského společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.166/2006 ze dne 18.ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Most read articles by the same author(s)