Drugs in Drinking Water and the Impact of the Media

Authors

  • František Kožíšek
  • Petr Pumann

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.388

Keywords:

pitná voda, léčiva, veřejnost, vnímání rizika, komunikační média

Abstract

The paper summarizes the results of a research project that monitored the incidence of pharmaceuticals in drinking water in the Czech Republic and their health risks, and discusses the communication of such results to the public through mass media. Some media tried to change the meaning of the results in their headline and the introduction to their report and suggest to readers that pharmaceuticals in drinking water pose a risk, although the research did not prove this and the related press report did not mention or even suggest it. The paper discusses possible reasons why the media behaves in such a way, and strategies for how to openly communicate research findings to the public without them being misinterpreted.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

František Kožíšek

MUDr. František Kožíšek, CSc.

State Health Institute, Water Department
Šrobárova 48,
100 42 Praha 10,
e-mail: voda@szu.cz

Charles University in Prague,
Third Faculty of Medicine
Institute of Common Hygyene
Ruská 87,
100 00 Praha 10

Petr Pumann

Mgr. Petr Pumann

State Health Institute, Water Department
Šrobárova 48,
100 42 Praha 10,
e-mail: voda@szu.cz

References

ANONYM. Hormony jsou i v pitné vodě z vodovodů. Osobní lékař, 2002, 2, číslo Speciál, 3.

ANONYM. Pitná voda může škodit zdraví. www.idnes.cz, 19. 4. 2007. Dostupné on-line na http://zdravi.idnes.cz/pitna-voda-muze-skodit-zdravi-d2y-/zdravi.asp?c=A070419_135557_zdravi_bad (19.4.2007).

ANONYM (tau). Na hormony však vyhláška nepamatuje. Olomoucký deník, 15. 2. 2011, str. 3.

ANONYM (qr). Kohoutková voda skrývá „chemická překvapení“. Aha! 3. 11. 2012, 7(274): 8.

Caldwell, D. J., Mastrocco, F., Nowak, E., Johnston, J., Yekel, H., Pfeiffer, D., . . . Anderson, P. D. (2010). An assessment of potential exposure and risk from estrogens in drinking water. Environmental Health Perspectives, 2010(118), 338-344.

CEJPOVÁ, H. Miláčku, nepij vodu z kohoutku. Nedělní Blesk, 15. 4. 2007, str. 20.

ČADEK, V., KOŽÍŠEK, F., POMYKAČOVÁ, I., JELIGOVÁ, H., SVOBODOVÁ, V. Stopová množství léčiv v pitné vodě v České republice. Vodní hospodářství, 2012; 62(1): 6-8.

ČTK. Prošlé léky nesplachujte, varuje lékařská komora. Deník.cz, 6. 2. 2012. Dostupné on-line na http://www.denik.cz/z_domova/prosle-leky-nesplachujte-varuje-lekarska-komora.html.

Hannah, R., D’ACO, V. J., Anderson, P. D., Buzby, M. E., Caldwell, D. J., Cunningham, V. L., . . . Sumpter, J. P. (2009). Exposure assessment of 17α-ethinylestradiol in surface waters of the United. States and Europe. Environmental Toxicology and Chemistry, 2009(28), 2725-2732. Retrieved from http://www.scholaruniverse.com/ncbi-linkout?id=19645524 pmid:19645524 http://dx.doi.org/10.1897/08-622.1

Heberer, T. (2002). Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: a review of recent research data. Toxicology Letters, 131(1-2), 5-17. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378427402000413 pmid:11988354 http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4274(02)00041-3

IWA (International Water Association – Mezinárodní asociace pro vodu). The Bonn Charter for Safe Drinking Water. IWA, 2004. České vydání (Bonnská charta pro bezpečnou pitnou vodu): SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 2005, 14(7–8): 20 – 23.

KASALOVÁ, R., ZÁVOZDA, J. Úvod do studia žurnalistiky. Prezentace. Dostupné (20. 4. 2012) na http://issuu.com/centrum_medialniho_vzdelavani/docs/_vod_moa__r._kasalov___j._z_vozda.

Kozisek, F., Pomykacova, I., Jeligova, H., Cadek, V., & Svobodova, V. (2013). Survey of human pharmaceuticals in drinking water in the Czech Republic. Journal of Water and Health, 2013(11), 84-97. Retrieved from http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/drinkingwater.html pmid:23428552 http://dx.doi.org/10.2166/wh.2013.056

KOŽÍŠEK, F., ČADEK, V., JELIGOVÁ, H. Výskyt humánních léčiv v pitných vodách. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 2010, 19(3): 71-75.

KOŽÍŠEK, F., JELIGOVÁ, H., ČADEK, V., POMYKAČOVÁ, I. Problematika výskytu léčiv v pitné vodě z pohledu spotřebitelů a výrobců vody. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 2011, 20(12): 412-414.

KOŽÍŠEK, F., JELIGOVÁ, H. První systematické mapování léčiv v pitných vodách v ČR. Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu. Vydána 3. 2. 2012. 3 strany. Dostupná on-line na http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/gacr_leciva/Tiskova_zprava_SZU_leciva_ve_vode.pdf

KOŽÍŠEK, F., KOŽÍŠKOVÁ, Y. (2012). Strategie ke snížení průniku zbytků léčiv do surové a pitné vody. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, 21(10): 312-314.

Morteani, G., Möller, P., Eichinger, L., Preinfalk, C., & Paces, T. (2004). Bestimmung von Einzelöstrogenen im Oberflächenwasser des Einzugsgebietes der Stadt Prag (Tschechische Republik. Grundwasser, 9(4), 248-254. Retrieved from http://link.springer.com/10.1007/s00767-004-0057-4 http://dx.doi.org/10.1007/s00767-004-0057-4

Morteani, G., Möller, P., Fuganti, A., & Paces, T. (2006). Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic).. Environ Geochem Health, 28(3), 257-264. Retrieved from http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/r?dbs+hsdb:@term+@rn+7440-54-2 pmid:16622589 http://dx.doi.org/10.1007/s10653-006-9040-6

PAČES, T. Estrogeny – ženské hormony ve vltavské a pitné vodě v Praze. Bez roku vydání; dostupné on-line 23.2.2013 na http://www.pijtezdravouvodu.cz/files/Estrogeny_Paces.pdf.

SACHER, Frank (TZW: DVGW – Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe), osobní sdělení 25.4.2007.

SVAZ MINERÁLNÍCH VOD. Pije se vám lépe, když víte, co pijete (desatero, proč pít balenou minerální a pramenitou vodu). Leták otištěný jako celostránková reklama v mnoha denících (např. Metro, 29.9.2009) a dodnes dostupný on-line na http://www.pijtezdravouvodu.cz/files/10_duvodu.jpg (23.2.2013).

ŠMERHOVSKÝ, Z., CIKRT, M., VAVŘINOVÁ, J., LANDA, K. Vybrané kapitoly o komunikaci rizika. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, 1/2005. Praha: Státní zdravotní ústav, 2005. http://www.risk-management.cz/clanky/full-2005-01.pdf

TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., KOŽÍŠEK, F., PUMANN, P., HLAVÁČ, J., SVOBODA, M. a kolektiv. Analýza rizik veřejných vodovodů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010.

WHO. Pharmaceuticals in Drinking-water. WHO/HSE/WSH/11.05. WHO, Ženeva 2011. Dostupné on-line: http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/publications/2011/pharmaceuticals_20110601.pdf.

Published

15. 10. 2013

How to Cite

Kožíšek, F., & Pumann, P. (2013). Drugs in Drinking Water and the Impact of the Media. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.388

Issue

Section

Reviewed Papers