„Krajina a evoluce“? Evolučně-psychologické teorie percepce krajiny

Obsah hlavního článku

Marco Stella
Karel Stibral

Abstrakt

Článek se věnuje kritickému zhodnocení evolučně psychologických teorií věnujících se problematice původu lidských estetických preferencí ve vnímání krajiny. Sledujeme zde kořeny těchto úvah v konceptu EEA (Environment of Evolutionary Adaptedness) a rozlišujeme jejich jednotlivé proudy a vývoj - habitat theory, prospect-refuge theory a konečně i vrcholně problematické a populární savanna theory. U poslední jmenované poukazujeme na její problematická místa. Především upozorňujeme na neadekvátní ztotožnění lidského EEA s prostředím pleistocénní Afriky a neproblematické stanovení lidských estetických preferencí jako „orientovaných na savanu". Krom toho, že takový přístup lze považovat za de facto neevoluční, lze položit i několik argumentů proti univerzálnosti těchto preferencí z oblasti kulturních dějin. Oproti úzce definovaným a konkrétním představám o evolučně-biologické relevanci preferencí krajin savanového typu stavíme méně známou, ale věrohodnější a obecnější teorii Kaplana a Kaplanové (1989).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Stella, M., & Stibral, K. (2009). „Krajina a evoluce“? Evolučně-psychologické teorie percepce krajiny. Envigogika, 4(2). https://doi.org/10.14712/18023061.41
Sekce
Recenzované články

Reference

ANDREWS, M. 1999. Landscape and Western Art. Oxford: Oxford Univ. Press.

APPLETON, J. 1975. The Experience of Landscape. London: Wiley.

BALLING, J. D FALK, J. H. 1982. Development of visual preference for natural environments. Environment and Behavior, roč. 14, no.1, s. 5-28.

BARRETT, L., DUNBAR, R., LYCETT, J. 2007. Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál.

BOWLBY, J. 1969-1982. Attachment and Loss (3 sv.). New York: Basic Books.

CATON, H. 2007. Getting our History Right: Six Errors about Darwin and his Influence. Evolutionary Psychology, roč. 5, no.1, s. 53 - 69.

COETERIER, J. F.1996. Dominant attributes in the perception and evaluation of the Dutch landscape. In Landscape and Urban Planning. roč. 34, no. 1, s. 27-44.

ECKHART, V., GRAMMER, K. (eds.) 2003. Evolutionary Aesthetics. Heidelberg: Springer.

EIBL-EIBESFELDT, I. 1984. Die Biologie des menschlichen Verhaltens. München. Piper-Verlag

EHRLICH, P. R., EHRLICH, A. H.1992. The value of biodiversity. Ambio, roč. 21, no. 3, s. 219-226.

INGOLD, T. 2000. The Poverty of Selectionism. Anthropology Today, roč. 16 no. 3, s. 1-2.

IRONS, W. 1998: Adaptively Relevant Environments versus Environment of Evolutionary Adaptedness. Evolutionary Antropology, roč. 6, no. 6, s. 194-204.

KAPLAN, S. 1987. Aesthetics, affect, and cognition: Environmental preference from an evolutionary perspective. Environment and Behaviour, roč. 19, no. 1, s. 3-32.

KAPLAN, R., KAPLAN, S. 1989: The experience of nature: a psychological prespective. New York: Cambridge University Press.

KAPLAN, S.: 1992. In BARKOW, J. H., COSMIDES, L., TOOBY, J. (eds.) The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. Oxford: Oxford University Press, s. 561-600.

KOUCKÁ: 2006. Láska ke krajině. Psychologie dnes, no. 11. Dostupný z WWW: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=20556.

LORENTZ, I. von. 1935. Naturgefühl. In: PAULY, A., WISSOWA, G. (eds.) Paulys Real-Enzyklopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart: J. B. Metzler, sloupec 1825-1827.

MacARTHUR, R., WILSON, E. O. 1967. The Theory of Island Biogeography. Princeton: Princeton University Press.

MICHEL, G. F., MOOREOVÁ, C. L. 1999. Psychobiologie. Praha: Portál 1999.

ORIANS, G. H. 1980. Habitat selection: general theory and application to human behavior. In LOCKHARD, J. S. (ed.). 1980. The Evolution of Human Social Behavior. New York: Elsevier, s. 49-66

PANKSEPP, J., PANKSEPP, J. B. 2000. The Seven Sins of Evolutionary Psychology. Evolution and Cognition, roč. 6, no. 2, s.108-131.

ORIANS, G. H., HEERWAGEN, J. H.: Evolved Responses to Landscapes. In BARKOW, J. H., COSMIDES, L., TOOBY, J.(Eds.): The Adapted Mind. New York: Oxford Press 1992

RUSO, B., RENNINGER, L. A., ATZWANGER, K. 2003. Human Habitat Preference: A Generative Territory for Evolutionary Aesthetics Research. In ECKHART, V., GRAMMER, K. (eds.) Evolutionary Aesthetics. Heidelberg: Springer, s. 279-294.

STELLA, M., KLEISNER, K. 2006. Odvrácená strana umweltu aneb o čem se (ne)mluví. In KLIKOVÁ, A., KLEISNER, K. Umwelt. Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla, Červený Kostelec: Mervart, s. 123-159.

SYMONS, D. 1989. A critique of darwinian antropology. In Ethology and Sociobiology, roč.10, no. 1-3, s.131-144.

SYMONS, D. 1990. Adaptiveness and adaptation. Ethology and Sociobiology, roč. 11, no. 4-5, s. 427-444.

SYMONS, D. 1992. On the use and misuse of Darwinism in the Study of human behavior. In BARKOW, J. H., COSMIDES, L., TOOBY, J. (eds.) The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. Oxford: Oxford University Press, s. 137-162.

SYNECK, E. 1998. Evolutionary Aesthetics: Visual Complexity and the development of human landscape preferences. Vienna: University of Vienna.

SUMMIT, J., SOMMER, R. 1999. Further Studies of Preferred Tree Shapes. Ecology and Behavior. roč. 31, no. 4, s. 550-576.

COSMIDES, L., TOOBY, J. 1987. From evolution to behavior: evolutionary psychology as the missing link. In DUPRÉ, J. The latest on the best: Essays on evolution and optimality. Cambridge: MIT Press, s. 277-306.

UEXKÜLL, J. 1920. Theoretische Biologie. Berlin: Springer.

ULRICH, R. S. 1983. Aesthetic and affective response to natural environment. In ALTMANN, I., WOHLWILL, J. F.(eds.). Behavior and the Natural Environment. New York: Plenum, s. 85-125

ULRICH, R. S. 1986. Human response to vegetation and landscape. Landscape and Urban Planing, roč. 13, no.1, s. 29-44.