Model RWL: pokus o diferencovaný rámec pro outdoorové vzdělávání k udržitelnosti

Obsah hlavního článku

Lewis Winks

Abstrakt

Síť RWLn (Real World Learning network) byla založena v roce 2011, aby zkoumala prvky, které přispívají k „hlubokým a smysluplným“ zkušenostem v outdoorovém vzdělávání. Po třech letech práce RWLn vyvinula model „Ruky“ určený na podporu pedagogů při navrhování programů outdoorého vzdělávání pro udržitelný rozvoj (OLfS). Od svého spuštění počátkem roku 2014 byl model používán pro plánování, realizaci a reflexi zkušeností s tímto typem vzdělávání (OLfS). Vycházeje z poznámek v příspěvku Činčery (2015) Real World Learning: a critical analysis, který zdůrazňuje nesrovnalosti ve vnitřní logice tohoto modelu, stávájící článek se zabývá vnímaným rozporem mezi emancipačně a instrumentálně založenými přístupy k učení. Začíná povšechným úvodem do modelu „Ruky“, pokračuje diskusí teoretických rozporů uvnitř modelu – existujících mezi znalostně založeným přístupem, vyplývajícím z jeho zaměření na porozumění a hodnoty, a pluralisticky a experimentálně založeným přístupem, na který poukazuje důraz na posilování (sebe)uvědomění a využití zkušeností ve vzdělávání. Na tomto základě (a s využitím dalších příkladů) je zde prezentován diferencovaný koncepční rámec, a to s cílem usnadnit aplikaci modelu v praxi, přičemž je využíván tzv. kombinovaný přístup, který zároveň v tomto případě zohledňuje různou míru nekonzistence či nesouladu plynoucího z teoretické perspektivy. Navíc je tento model zkoumán z kontextově založené perspektivy, a jsou tak položeny otázky týkající se vhodnosti jednotlivých přístupů v závislosti na prostředí, ve kterém výuka probíhá. To vše s nadějí, že pokud úvahy vyjdou za rámec teoreticky zakotvených principů, budou nalezeny vhodné způsoby aplikace modelu v praxi.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Winks, L. (2015). Model RWL: pokus o diferencovaný rámec pro outdoorové vzdělávání k udržitelnosti. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.492
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Lewis Winks

University of Exeter

Reference

Ajzen, I., & Madden, T. J. (1986). Prediction of goal-directed behavior: Attitudes, intentions, and perceived behavioral control. Journal of experimental social psychology, 22(5), 453-474.

Barr, S. (2008). Environment and society. Sustainability, Policy and the Citizen. Ashgate, London.

Beames, S. (2006). Losing my religion: The quest for applicable theory in outdoor education. Pathways. The Ontario Journal of Outdoor Education, 19(1), 4-11.

Beames, S., Higgins, P., & Nicol, R. (2012). Learning outside the classroom: theory and guidelines for practice: Routledge.

Bonnett, M. (2002). Education for sustainability as a frame of mind. Environmental Education Research, 8(1), 9-20.

Činčera, J. (2015). Real World Learning: a critical analysis. Envigogika, 10(3).

Curry, P. (2011). Ecological ethics: Polity.

Diehm, C. (2008). Staying True to Trees. Environmental Philosophy, 5(2), 3-16.

Higgins, P. (2009). Into the big wide world: Sustainable experiential education for the 21st century. Journal of Experiential Education, 32(1), 44-60.

Huckle, J., & Wals, A. E. (2015). The UN Decade of Education for Sustainable Development: business as usual in the end. Environmental Education Research, 21(3), 491-505.

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing learner behavior through environmental education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21.

Jickling, B. (1992). Viewpoint: Why I don't want my children to be educated for sustainable development. The Journal of Environmental Education, 23(4), 5-8.

Jickling, B., & Wals, A. (2008). Sustainable Development, Education, and Democracy: A Cautionary Tale. Paper presented at the Proceedings of the Yale conference on Environmental Governance and Democracy• Institutions, public participation and environmental sustainability• Bridging research and capacity development.-Yale University, New Haven, CT.

Judson, G. (2015). The neglect of wonder and imagination in sustainability education. In F. K. David Selby (Ed.), Sustainability frontiers: Barbara Budrich.

Kopnina, H. (2012). Education for sustainable development (ESD): the turn away from ‘environment’in environmental education? Environmental Education Research, 18(5), 699-717.

Literacy, C. f. E. (2015). Ecological Principles. 2015

Nicol, R. (2014). Entering the Fray: The role of outdoor education in providing nature-based experiences that matter. Educational Philosophy and Theory, 46(5), 449-461.

Orr, D. W. (1992). Ecological literacy: Education and the transition to a postmodern world: Suny Press.

PIRC. (2011). Common Cause Handbook. http://valuesandframes.org/: PIRC.

RWL. (2014). Is there a frame providing a connecting story? In R. W. L. Network (Ed.). http://www.rwlnetwork.org/media/66672/frames_-_full_text.pdf: RWLn.

RWL. (2015). Are learners empowered to shape a sustianable future? Retrieved 2015

RWLn. (2015). Real World Learning Network.

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 11.

Scottish Government. (2014). Curriculum for Excellence: Learning for Sustainability.

Selby, D., & Kagawa, F. (2015). Drawing threads together: a critical and transformative agenda for sustainability education. In D. Selby & F. Kagawa (Eds.), Sustainability Frontiers: Barbara Budrich.

Sterling, S. (2001). Sustainable education. UK: Green Books Ltd.

Sterling, S. (2010). Learning for resilience, or the resilient learner? Towards a necessary reconciliation in a paradigm of sustainable education. Environmental Education Research, 16(5-6), 511-528.

Stern, P. C. (2000). Towards a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior, Journal of Social Issues, 56.

Wals, A. E. (2010). Message in a bottle: learning our way out of unsustainability: Wageningen University, Wageningen UR.

Wals, A. E., Geerling-Eijff, F., Hubeek, F., van der Kroon, S., & Vader, J. (2008). All mixed up? Instrumental and emancipatory learning toward a more sustainable world: Considerations for EE policymakers. Applied Environmental Education and Communication, 7(3), 55-65.