Jak hodnotili čeští patnáctiletí žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií environmentální problémy

Obsah hlavního článku

Linda Schmutzerová
Martin Bílek

Abstrakt

V článku se zabýváme analýzou postojů českých patnáctiletých žáků základní školy a studentů gymnázia v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a environmentálních problémů. Jde o analýzu části „Já a výzvy životního prostředí“ mezinárodního projektu ROSE (Relevance of Science Education), kterého se zúčastnilo od roku 2005 v České republice více než 2000 respondentů. Z analýz vyplývá, že čeští patnáctiletí žáci základních škol a studenti gymnázií vnímají ohrožování životního prostředí jako věc, která se jich bezprostředně týká a že k nápravě mohou přispět i oni sami. Statisticky významné rozdíly byly zaznamenány v největším rozsahu v názorech dívek a chlapců, menší rozdíly byly detekovány v názorech respondentů ve prospěch studentů gymnázia a nebyly zaznamenány rozdíly podle velikosti bydliště žáků a studentů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Schmutzerová, L., & Bílek, M. (2010). Jak hodnotili čeští patnáctiletí žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií environmentální problémy. Envigogika, 5(2). https://doi.org/10.14712/18023061.54
Sekce
Recenzované články

Reference

BÍLEK, Martin. Why to Learn Science and Technology? Selected Results of the International ROSE Project. In MECHLOVÁ, Erika (ed.) Information and Communication Technology in Education – Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2005, s. 11 – 14, ISBN 80-7368-081-5.

CÍDLOVÁ, Hana, ŠIBOR, Jiří (eds.) Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji – Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, ISBN 978-80-210-4504-0.

ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-147-8.

FRANĚK, Marek. Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. [on-line] [cit. 2010-09-01] Dostupné na WWW: http://www.volny.cz/evans01/sisyfos/fr_studie.rtf

GEDROVICS, Janis, BÍLEK, Martin, JANIUK, Ryszard Matej, MOJSA, Robert, MOZHEIKA, Daina, ŘÁDKOVÁ, Olga. Trendy v zájmech a postojích patnáctiletých žáků k přírodním vědám. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D., Supplementum 2, Nr. 12, 2008, s. 13 – 17, ISBN 978-80-8082-182-1.

GEDROVICS, Janis. The International Comparative Project ROSE and the Place of Chemistry in it. In Konferences Kimijas izglitiba skola- 2005 rakstu krajums. Riga: LU Akadeemiskais apgaads, 2005, p. 46 – 54, ISBN 9984-783-11-1.

KRAJHANZL, Jan. Psychologické pojmosloví charakteristiky vztahu jedince k přírodě. Praha: FF UK, 2007. [Anotace disertační práce].

SCHREINER, Camilla, SJØBERG, Svein. Sowing the seeds of ROSE. Background, Rationale, Questionnaire Development and Data Collection for ROSE (The Relevance of Science Education) - a comparative study of students' views of science and science education. Acta Didactica, 4/2004, Oslo: Dept. of Teacher Education and School Development, University of Oslo, 2004, ISSN 1502-2013.

SCHREINER, Camilla, SJØBERG, Svein. Optimists or Pessimists? How do young people relate to environmental challenges? [on-line] [cit. 2010-05-24] Dostupné na WWW: http://www.ils.uio.no/forskning/rose/

SCHREINER, Camilla. Exploring a ROSE-garden Norwegian Youths Orientations toward Science – Seen as Signs of Late Modern Identities [Dissertation]. Oslo: Faculty of Education University of Oslo, 2006.

SJØBERG, Svein. Science for the Children? Report from the Science and Scientist – project. Acta Didactica, 1/2002. Oslo : Dept. of Teacher Education and School Development, University of Oslo, 2002, ISSN 1502-2013.

UITTO, Anna, JUUTI, Kalle, LAVONEN, Jarri, MEISALO, Veijo. Who is responsible for sustainable development? Attitudes to environmental challenges: A survey of Finnish 9th grade comprehensive school students. In LAINE, Anu, LAVONEN, Jarri, MEISALO, Veijo (eds.). Current Research on Mathematics and Science Education. Research Report 253, Helsinky: University of Helsinky, 2005, pp. 80-102.