Odraz změny paradigmatu udržitelné městské mobility ve výuce na třech evropských univerzitách

Obsah hlavního článku

Hana Brůhová Foltýnová
https://orcid.org/0000-0002-5242-8565
Rosemarie Baldlauf
Udo Becker
Regine Gerike
Fabian Heidegger
Radomíra Jordová
Daniel Kaszubowski
https://orcid.org/0000-0002-7592-2865
Kristýna Rybová
https://orcid.org/0000-0001-7340-4012
Lucie Vavrová

Abstrakt

V posledních několika desetiletích se rámec plánování městské dopravy výrazně změnil směrem k plánování udržitelné mobility. To přináší nové požadavky na vzdělávání dopravních odborníků. V článku se zabýváme budoucností akademického vzdělávání v souvislosti s těmito změnami na základě případových studií dvou prestižních technických fakult v Německu a Polsku a jedné společenskovědní fakulty v Česku, které nabízejí studijní programy související s plánováním udržitelné městské mobility. Použili jsme sebehodnotící dotazník, abychom zjistili, jak studijní programy připravují budoucí manažery mobility a jak studentům představují koncept udržitelné mobility. Naše výsledky ukazují, že stávající studijní programy nepokrývají všechny kroky tvorby plánu udržitelné městské mobility. Zjistili jsme několik nedostatků společných pro technické a společenskovědní fakulty, jako jsou znalosti a metody hledání konsensu, nástroje a přístupy monitorování a hodnocení a rozvoj měkkých dovedností (prezentační a komunikační dovednosti a techniky zapojení zainteresovaných stran).

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Brůhová Foltýnová, H., Baldlauf, R., Becker, U., Gerike, R., Heidegger, F., Jordová, R., Kaszubowski, D., Rybová, K., & Vavrová, L. (2024). Odraz změny paradigmatu udržitelné městské mobility ve výuce na třech evropských univerzitách. Envigogika, 19(1). https://doi.org/10.14712/18023061.658
Sekce
Recenzované články

Reference

Banister, D., 2008. The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15 (2008), 73–80, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005

Brůhová Foltýnová, H., Vejchodská, E., Rybová, K., Květoň, V., 2020. Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions. Transportation Research Part D: Trans-port and Environment, 87(2020),102465, https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102465

Brůhová Foltýnová, H., Attard, M., Melo, S., 2018. Topical collection on the role of planning towards sustainable urban mobility. European Transport Research Review, 10 (2), 1-2, https://doi.org/10.1186/s12544-018-0310-z

Emberger, G., May A., 2017. Challenges in the development of national policies on trans-port. Eur. Transp. Res. Rev. 9 (2017), 55, https://doi.org/10.1007/s12544-017-0271-7

Gil, A., Calado, H., Bentz, J., 2011. Public participation in municipal transport planning pro-cesses – the case of the sustainable mobility plan of Ponta Delgada, Azores, Portugal. Journal of Transport Geography, 19 (2011), 1309–1319, https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2011.06.010

Hambleton, R. 2006. Purpose and Collegiality in Planning Education: An International Per-spective. Journal of Planning Education and Research, 26, 107–117, https://doi.org/10.1177/0739456X06290936

Holden, E., Banister, D., Gössling, S., Gilpin, G., Linnerud, K. 2020. Grand Narratives for sustainable mobility: A conceptual review. Energy Research & Social Science. 65 (2020), 101454, https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101454

Hull, A. 2008. Policy integration: What will it take to achieve more sustainable transport solutions in cities? Transport Policy. 15 (2008), 94–103, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.004

Jordová, R, Brůhová-Foltýnová, H. 2021. Rise of a New Sustainable Urban Mobility Planning Paradigm in Local Governance: Does the SUMP Make a Difference? Sustainability 2021, 13, 5950. https://doi.org/10.3390/su13115950

Krizek, K., Levinson, D. 2005. Teaching Integrated Land Use–Transportation Planning: To-pics, Readings, and Strategies. Journal of Planning Education and Research, 24, 304–316, https://doi.org/10.1177/0739456X04267731

May, A., Boehler-Baedecker, S., Delgado, L., Durlin, T., Enache, M., van der Pas, J.W. 2017. Appropriate national policy frameworks for sustainable urban mobility plans. Eur. Transp. Res. Rev. (2017) 9: 7, https://doi.org/10.1007/s12544-017-0224-1

Rupprecht, S., Brand, L., Boehler-Baedecker, S., Brunner, L.M., Colclough, A., Dragutescu, A., Horvat, M., Durlin, T., Werland, S., Rudolph, F., 2019. Guidelines for Developing and Imple-menting a Sustainable Urban Mobility Plan, Second Edition. Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH (editor)

Wu, Y.J., Lu, C.J., Lirn, T., Yuan, C. 2014. An overview of university level sustainable trans-portation curricula in North America and Europe. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 26, 27-31. https://doi.org/10.1016/j.trd.2013.10.006

Zhou, J., Schweitzer, L. 2012. Transportation Planning Education in the United States: Lite-rature Review, Course Survey, and Findings. Transportation Research Record, 2109(1), 1-11. https://doi.org/10.3141/2109-01

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)