Kde velryby plavou s otevřenými ústy, zpívám o vodní hladině

Obsah hlavního článku

Aleš Čermák
Jindřiška Čermák Křivánková

Abstrakt

V textu se zabýváme Psaním na vodní hladině, což je podkategorie umělecko-výzkumného projektu Pedagogika pro rozšířené-mezidruhové naslouchání. Zaměřujeme se na mořsko-vodní prostředí, jeho specifika a edukativní možnosti v oblasti venkovní pedagogiky a epistemologie mořské krajiny. Text reflektuje rozmanité časové rámcování, včetně ekologických časů, rytmy a vzorce vodní hladiny. Děti se setkávají s jinými časy, které nejsou pouze lidské ani zvířecí, a tato doba vyvolává fascinující dotazy a nabízí mnoho her a pohybů. Uvolnění od času strukturovaného a vnímání živých časů nám umožňuje lépe vnímat a reagovat na výzvy naší budoucnosti.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Čermák, A., & Čermák Křivánková, J. (2024). Kde velryby plavou s otevřenými ústy, zpívám o vodní hladině . Envigogika, 19(1). https://doi.org/10.14712/18023061.677
Sekce
Inspirace

Reference

Text byl publikovaný v rámci výzkumného pobytu ve Finsku, ale v anglickém jazyce. Publikovaný byl na stránkách Sea-Water Amplification spolu se slideshow a audio verzí textu: https://swa.abhpp.org/projekt/where-whales-swim-with-open-mouths-i-sing-about-the-water-surface-saari-2023/

Česká verze textu se objevila, jako součást větší instalace v rámci výstavy v brněnské galerii Offformát. Samostatný text, ale publikovaný nikde nebyl.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)