Nature Relatedness Scale. Czech translation of the scale measuring individuals’ connection to nature

Authors

  • Marek Franěk

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.69

Keywords:

connectedness to nature, scale, measurement

Abstract

The aim of the study was to create a Czech translation of the Relatedness Nature Scale (Nisbet et al., 2009) and verify its reliability and validity on a sample of undergraduate students (n = 357) of different majors. The results showed that the Czech version of the scale can be with some limitations used when testing emotional, cognitive and experiential connection with nature. In the sample the scale was able to differentiate between students of sciences and engineering disciplines, namely. However, detailed analysis showed the lack of internal consistency of the subscales NR perspective, suggesting a possible problematic nature of this construct in the Czech cultural background.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marek Franěk

Doc. PhDr.Marek Franěk, CSc. Ph.D. Působí na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem, Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá psychologií času, hudební psychologií, environmentální psychologií, interpersonálním komunikací a psychologií organizace.

References

CLAYTON, S.; OPOTOW, S. Identity and the natural environment: The psychological significance of nature. Cambridge (MA, USA): MIT Press, 2003.

ČINČERA, J. Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty [on-line] Envigogika, 2011, 6, 3. Dostupné z WWW: <http://www.envigogika.cuni.cz>

DUNLAP, R.E.; VAN LIERE, K. D. The new environmental paradigm: A proposed measuring instrument and preliminary results. Journal of Environmental Education, 1978, 9, 10-19.

DUNLAP, R. E.; VAN LIERE, K. D.; MERTIG, A.G.; JONES, R. E. Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: a revised NEP scale. The Journal of Social Issues, 2000, 56, 3, 425-42.

CHAWLA, L. Significant life experiences revisited: A review of research on sources of environmental sensitivity. The Journal of Environmental Education, 1998, 29, 3, 11-21.

ELLIS, R. J.; THOMPSON, F. Culture and the environment in the Pacific Northwest. American Political Science Review, 1997, 91, 885-987.

KOLEKTIV AUTORŮ Děti, aby byly a žily. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005.

KALS, E.; SCHUMACHER, D.; MONTADA, L. Emotional affinity toward nature as a motivational basis to protect nature. Environment and Behavior, 1999, 31, 2, 178-202.

LALONDE, R.; JACKSON, E. L. The new environmental paradigm scale: Has it outlives its usefulness? The Journal of Environmental Education, 2002, 33, 4, 28-36.

MAYER, F. S..; FRANTZ, C. M. The connectedness to nature scale: A measure of individuals' feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology, 2004, 24, 503-515.

KRAJHANZL, Jan Osobní vztah člověka k přírodě. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004.

NISBET, E. K.; ZELENSKI, J. M.; MURPHY, S. A. The Nature relatedness scale. Linking individuals' connection with nature to environmental concern and behavior. Environment and Behavior, 2009, 41, 5, 715-740.

ROSZAK, T.; GOMES, M.; KANNER, A. (Eds.) Ecopsychology: Restoring the earth, healing the mind. San Francisco: Sierra Club Books, 1995.

SCHULZ, P. W. Inclusion with nature: The psychology of human-nature relations. In P. Smuck; W.P. Schulz (Eds.), Psychology of sustainable development. Dordrecht: Kluwer, Academic Publishers, 2000, 61-79.

SCHULZ, P. W.; SHRIVER, C.; TABANICO, J.; KHAZIAN, A. Implicit connections with nature. Journal of Environmental Psychology, 2004, 24, 1, 31-42.

STREJČKOVÁ, E. Děti pro pětihory. Praha: Zájmové sdružení Toulcův dvůr, 1998.

ŠAMANOVÁ, G. Ekologické jednání [online]. Praha, 2006-06-14. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky. Dostupné z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100593s_oe60614.pdf>

VAN DEN BORN, R. J. G. Implicit Philosophy: Images of the relationship between humans and nature in the Dutch population. In: Van Den Born, R. J. G.; Lenders, R. H. J.; De Groot, W. T. (Eds.), Visions of Nature, a scientific exploration of people's implicit philosophy. Berlin, LIT-Verlag, 2006, 63-84.

Published

31. 05. 2012

How to Cite

Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Czech translation of the scale measuring individuals’ connection to nature. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.69

Issue

Section

Reviewed Papers