Environmental communication in real social interactions: The application of general models of communication

Main Article Content

Radek Trnka

Abstract

Much environmental information is acquired via the media as well as via Internet. However, face-to-face social interactions play still an important role, especially in the case of promoting pro-environmental behavioral patterns. This study introduces four general communication models and analyzes them in relation to their suitability for use in environmental education. The models discussed and analyzed are: Bühler´s communication model, the Chartrand and Bargh model, Brunswik´s lens model, and the Kenny general interactional model.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Trnka, R. (2012). Environmental communication in real social interactions: The application of general models of communication. Envigogika, 7(3). https://doi.org/10.14712/18023061.79
Section
Reviewed Papers
Author Biography

Radek Trnka

Ing. Radek Trnka, Ph.D.profesní zaměření: komunikace, sociální interakce, emoční komunikace Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Pražská vysoká škola psychosociálních studií

References

BARGH, J. A.; CHARTRAND, T. L. The unbearable automaticity of being. American Psychologist, 1999, 54, 462−479.
BLAŽEK, V.; TRNKA, R. (Eds.). Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd. Praha: Karolinum, 2009.
BUCK, R. Nonverbal receiving ability. In J. WIEMANN; R. HARRISON (Eds.), Nonverbal interaction. Beverly Hills: Sage Publications, 1983, 209−242.
BÜHLER, K. Sprachtheorie. Jena: Fisher, 1934.
CHARTRAND, T. L.; BARGH, J. A. The chameleon effect: The perception-behavior link and social interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 76, 893−910.
HESS, U.; BANSE, R.; KAPPAS, A. The intensity of facial expression is determined by underlying affective state and social situation. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 69, 280−288.
KAPPAS, A. The fascination with faces: Are they windows to our soul? Journal of Nonverbal Behavior, 1997, 21, 157−161.
KENNY, D. A.; NASBY, W. Splitting the reciprocity correlation. Journal of Personality and Social Psychology, 1980, 38, 249−256.
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999.
VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
WARNER, R. M.; KENNY, D. A.; STOTO, M. A new round robin analysis of variance for social interaction data. Journal of Personality and Social Psychology, 1979, 38, 1742−1757.
ŠMÍD, M. Česká média 1995−2005 − léta technického pokroku a zrání. In J. JIRÁK a kol. (Eds.), 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005, 23−31.