Učebnice přírodopisu pro čtvrtý ročník a jejich obtížnost textu

Obsah hlavního článku

Libuše Hrabí

Abstrakt

V příspěvku jsou obsaženy poznatky o hodnocení obtížnosti textu v šesti současných českých učebnicích přírodovědy pro čtvrtý ročník základní školy. Analýzy textů byly provedeny modifikovanou metodou dle Průchy. Dosažené výsledky ukazují, že náročnost textu učebnic je odlišná (19–31 bodů). Knihy nakladatelství Alter, Fortuna a SPN jsou vhodné pro výuku ve čtvrtém ročníku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Hrabí, L. (2012). Učebnice přírodopisu pro čtvrtý ročník a jejich obtížnost textu. Envigogika, 7(2). https://doi.org/10.14712/18023061.322
Sekce
Recenzované články

Reference

HRABÍ, L. 2005. Hodnocení obtížnosti učebnic přírodopisu. Olomouc, 121 p. Habilitační práce na UP Olomouc.

HRABÍ, L. 2008. K problematice obtížnosti učebnic. In KNECHT, P., JANÍK, T. et al. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, p. 177-187.

HRABÍ, L. 2009. Biology textbooks of Fraus publishing company and their text difficulty. e-Pedagogium, vol. 9, n. 1., p. 31-37.

HRABÍ, L. 2010. Natural science textbooks for the fifth grade and their text difficulty. e-Pedagogium, vol. 10, n. 1, p. 28-33.

MAŇÁK, J., KNECHT, P. 2007. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 141 p.

MIKK, J. 2000. Textbook: Research and Writting. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 426 p.

OLECHOWSKI, R. 1995. Aspekte der Schulbuchforschung. Erziehung und Unterricht, 1995, vol. 145, n. 4, p. 266-270.

PLUSKAL, M. 1996. Teorie tvorby učebnic a metody jejich hodnocení. Olomouc, 152 p. Habilitační práce na UP Olomouc.

PRŮCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 279 p.

SHEPARDSON, D., PIZZINI, E. 1991. Questioning levels of junior high school science textbooks and their implication forlearning textual information. Science Education, , vol. 23, n. 9, p. 50-52.

SIKOROVÁ, Z. 2004. Výběr učebnic na základních a středních školách. Ostrava: PdF OU, 150 p.

STINER, A. 1992. Science textbooks and science teaching: from logic to evidence. ScienceEducation, 1992, vol. 76, n. 1, p. 1-16.

VRÁNOVÁ, O. 2008. The most frequent types of tasks in Czech biology textbooks.

e- Pedagogium, 2008, vol. 8, n. 1, p. 78-83.

JURČÁK, J. et al. 1996. Přírodověda pro 4. ročník. Olomouc: Prodos, 71 p.

KHOLOVÁ, H., HÍSEK, K., KNOTKOVÁ, L., KNOTEK, J. 1995. Přírodověda 4, Praha: Alter, vol. 1. 58 p.

KOMANOVÁ, E., ZIEGLER, V. 1996. Přírodověda 4. Praha: Scientia, 125 p.

KVASNIČKOVÁ, D., FRONĚK, J. 2001. Přírodověda pro 4. ročník. Praha: Fortuna, 93 p.

MLADÁ, J., PODROUŽEK, L. et al. 2003. Přírodověda pro 4. ročník. Praha: SPN, 79 p.

NOVOTNÝ, A.. et al. 1999. Přírodověda 4. Praha: Alter, vol. 2. 54 p.

ŠTIKOVÁ, V. 2007. Přírodověda 4. Brno: Nová škola, 56 p.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)