A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015 (Czech version)

Main Article Content

Petr Daniš

Abstract

This article presents a new definition of environmental literacy, published by the North American Association for Environmental Education (NAAEE) in December 2011. It briefly puts the new definition into the context of the development of environmental education on the international stage, introduces the new description to the field of environmental literacy and its application in the design of the evaluation of environmental literacy in PISA 2015. The article initiates a discussion about its strengths and weaknesses and the further utility of this new definition in Czech and foreign contexts.English version of this article was published in Envigogika 8(4)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Daniš, P. (2013). A new definition of environmental literacy and a proposal for its international assessment in PISA 2015 (Czech version). Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.385
Section
Reviewed Papers
Author Biography

Petr Daniš

Tereza AssotiationPraha

References

BROUKALOVÁ, L., BROUKAL, V., ČINČERA, J., DANIŠ, P., KAŽMIERSKI, T., KULICH, J., LUPAČ, M., MEDEK, M. a NOVÁK, M. (2011). Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Dostupné z WWW: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cile_indikatory_evvo_dokument/$FILE/OEDN-Cile_a_indikatory_EVVO-20110118.pdf
ČINČERA, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6, 2. Dostupné z WWW: http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59. ISSN 1802-3061.
ČINČERA, J., ŠTĚPÁNEK, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2, 1. Dostupné z WWW: http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/12. ISSN 1802-3061.
DE JONG, J. H. A. L. (2012). Framework for PISA 2015. Presentation at 4th Annual Conference of Educational Research Center. March 24 -25 2012, Broumana, Lebanon. Dostupné z WWW: http://www.educationalrc.org/conference2012/PDF/Prof%20John%20de%20Jong.pdf
DUNLAP, R. E., VAN LIERE, K. D. (1978). The „New Environmental Paradigm“. Journal of Environmental Education, 9, 4, 10-19.
DVOŘÁČKOVÁ, S., RYPLOVÁ, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika, 7, 3. Dostupné z WWW: http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/77. ISSN 1802-3061.
FRANĚK, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7, 1. Dostupné z WWW: http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/69. ISSN 1802-3061.
HOLLWEG, K. S., TAYLOR, J. R., BYBEE, R. W., MARCINKOWSKI, T. J., McBETH, W. C., & ZOIDO, P. (2011). Developing a framework for assessing environmental literacy. Washington, DC: NAAEE. Dostupné z WWW: http://www.naaee.net/sites/default/files/framework/DevFramewkAssessEnvLitOnlineEd.pdf.
HUNGERFORD, H. R., VOLK, T. L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21, 3, 8-21. ISSN 0095-8964.
MATĚJČEK, T., BARTOŠ, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, 7, 2. Dostupné z WWW: http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/75 ISSN 1802-3061.
NAAEE. (2000). Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence Workbook. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/83a622d9-c732-4c9a-8e31-aca1afa7a9b5.pdf.
NAAEE. (2004). Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/3725a5c0-f0ab-4039-9bd2-c5dbd9bcb34f.pdf.
NAAEE. (2009). Nonformal Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/b33925e6-69d6-4832-8442-5e3f32287b7b.pdf.
NAAEE. (2010a). Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (Pre K-12). Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/89c197bf-e630-42b0-ad9a-91f0bc55c72d.pdf.
NAAEE. (2010b). Guidelines for the Preparation and Professinal Development of Environmental Educators. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/e42d12db-f327-46ca-94c2-647060d23e74.pdf.
NAAEE. (2010c). Early Childhood Environmental Education Program: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/91ecfc06-2076-4e26-880d-2332e87b5caf.pdf.
OECD (2005). The Definition and Selection of Key Competencies. Executive Summary. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf.
OECD. (2009). Green at 15? How 15-year-olds perform in environmental science and geoscience in PISA 2006. Paris.
OECD. (2013a). About PISA. [online] [Cit. 2013-06-21]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
OECD. (2013b). PISA 2015 Draft Frameworks. [online] [Cit. 2013-06-21]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm.
PALEČKOVÁ, J. a kol. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007.
STRAKOVÁ, J. (2011). Ke kritice výzkumu PISA. Orbis Scholae 2011/3, 123 – 127. Dostupné z WWW: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2011/2011_3_07.pdf.
ÚIV. (2006). Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.
UNESCO. (1975). The Belgrade Charter. A Global Framework for Environmental Education. Paris. Dostupné z WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772eb.pdf.
UNESCO. (1978). Intergovernmental Conference on Environmantal Education, Tbilisi, 14 - 26 October 1977. Final Report. ED/MD/49. Paris. Dostupné z WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763eo.pdf.