Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015 (anglická verze)

Obsah hlavního článku

Petr Daniš

Abstrakt

Velmi zajímavy recenzovaný text Petra Daniše o environmentálni gramotnosti (Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015) byl nyní přeložen také to angličtiny.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015 (anglická verze). Envigogika, 8(4). https://doi.org/10.14712/18023061.419
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Petr Daniš

Mgr. Petr Daniš, Sdružení TEREZA

Reference

Broukalová, L., Broukal, V., Činčera, J., Daniš, P., Kažmierski, T., Kulich, J., Lupač, M., Medek, M., Novák, M., (2011). . Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Retrieved from http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cile_indikatory_evvo_dokument/$FILE/OEDN-Cile_a_indikatory_EVVO-20110118.pdf

Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Dostupné z WWW: Http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59. ISSN, 6(2), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/59 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.59

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Dostupné z WWW: Http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/12. ISSN, 2(1), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/12 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.12

DE JONG, J. H. A. L. (2012). Framework for PISA 2015. Presentation at 4th Annual Conference of Educational Research Center. March 24 -25 2012, Broumana, Lebanon. Dostupné z WWW: http://www.educationalrc.org/conference2012/PDF/Prof%20John%20de%20Jong.pdf

Dunlap, R. E., & Van Liere, K. D. (1978). The „New Environmental Paradigm. Journal of Environmental Education, 9, 4(4), 10-19. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1978.10801875 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1978.10801875

Dvořáčková, S., & Ryplova, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakult. JU. Envigogika, 7(3), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/77 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.77

Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/69 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.69

Hollweg, K. S., Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBETH, W. C., & Zoido, P. (2011). Developing a framework for assessing environmental literacy. Washington, DC: NAAEE. Retrieved from http://www.naaee.net/sites/default/files/framework/DevFramewkAssessEnvLitOnlineEd.pdf

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.10753743 http://dx.doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelstv. Dostupné z WWW: Http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/75 ISSN, 7(2), 10-14712. Retrieved from http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/75 http://dx.doi.org/10.14712/18023061.75

NAAEE. (2000). Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence Workbook. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/83a622d9-c732-4c9a-8e31-aca1afa7a9b5.pdf.

NAAEE. (2004). Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/3725a5c0-f0ab-4039-9bd2-c5dbd9bcb34f.pdf.

NAAEE. (2009). Nonformal Environmental Education Programs: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/b33925e6-69d6-4832-8442-5e3f32287b7b.pdf.

NAAEE. (2010a). Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning (Pre K-12). Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/89c197bf-e630-42b0-ad9a-91f0bc55c72d.pdf.

NAAEE. (2010b). Guidelines for the Preparation and Professinal Development of Environmental Educators. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/e42d12db-f327-46ca-94c2-647060d23e74.pdf.

NAAEE. (2010c). Early Childhood Environmental Education Program: Guidelines for Excellence. Washington. Dostupné z WWW: http://resources.spaces3.com/91ecfc06-2076-4e26-880d-2332e87b5caf.pdf.

OECD (2005). The Definition and Selection of Key Competencies. Executive Summary. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf.

OECD. (2009). Green at 15? How 15-year-olds perform in environmental science and geoscience in PISA 2006. Paris.

OECD. (2013a). About PISA. [online] [Cit. 2013-06-21]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/

OECD. (2013b). PISA 2015 Draft Frameworks. [online] [Cit. 2013-06-21]. Dostupné z WWW: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2015draftframeworks.htm .

PALEČKOVÁ, J. a kol. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007.

STRAKOVÁ, J. (2011). Ke kritice výzkumu PISA. Orbis Scholae 2011/3, 123 – 127. Dostupné z WWW: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2011/2011_3_07.pdf.

ÚIV. (2006). Koncepce přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA 2006. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

UNESCO. (1975). The Belgrade Charter. A Global Framework for Environmental Education. Paris. Dostupné z WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772eb.pdf.

UNESCO. (1978). Intergovernmental Conference on Environmantal Education, Tbilisi, 14 - 26 October 1977. Final Report. ED/MD/49. Paris. Dostupné z WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763eo.pdf.