Teoreticko-metodologická reflexe případové studie krajinného projektu Deblínsko

Obsah hlavního článku

Alois Hynek
Břetislav Svozil
Jakub Trojan
Jan Trávníček

Abstrakt

Plný text článku je dostupný jak v češtině, tak i v angličtině.

Případová studie vychází primárně z mnohaleté spolupráce dvou institucí veřejného sektoru – MU Brno a ZŠ a MŠ Deblín, které se zaměřují na výzkum, výuku a především praktické aplikace trvalé udržitelnosti/bezpečnosti. Cílem studie bylo a je otevřít diskurz nad tématy, vytvářet občanskou společnost od úrovně dětí/žáků/studentů při schopnosti umět odhalit nedostatky uplatněním transdisciplinárního přístupu ve studiu krajinných ekosystémů.

Naše zkušenosti směřují k rozvíjení dialogu mezi světem vědy a jejích aplikací s potřebami těch, na něž její důsledky dopadají. Děje se tak v rámci aktivit směřovaných především k intenzivní terénní a projektové výuce, včleněním do diskurzu trvalé udržitelnosti v praxi ZŠ, SŠ a VŠ s navázáním mezinárodní spolupráce. Zaměření terénní práce vychází z chápání jednotlivých pracovišť jako regionálních center vzdělanosti (ZŠ a MŠ Deblín = komunitní centrum), která se zaměřují především k řešení témat trvalé udržitelnosti zahrnujících vlastníky, uživatele, rozhodovatelé, podílníky a dotčené v rámci veřejné správy území reprezentované prostřednictvím cílů a opatření krajských programů regionálního rozvoje s programy rozvoje mikroregionů a činností místních akčních skupin (MAS). 

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Hynek, A., Svozil, B., Trojan, J., & Trávníček, J. (2015). Teoreticko-metodologická reflexe případové studie krajinného projektu Deblínsko. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.477
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Alois Hynek

Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno

Břetislav Svozil

RNDr.Břetislav Svozil, Ph.D., TUL Liberec MU Brno, Zeměpis-Tělesná výchova Regionální geografie a regionální rozvoj, ZŠ Deblín, ředitel,

Jakub Trojan

Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.

Jan Trávníček

The Nottingham Trent University, U.K.

Reference

Adams, W. (2006). The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century. Report of the IUCN Renowned Thinkers Meeting. United Kingdom: IUCN. Available from: http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_future_of_sustainability.

Alcamo J. et al. (2003). Millennium Ecosystem Assessment – Ecosystems and Human Well-being – A Frame for Assessment. Ecosystems and Human Well-being. A Report of the Conceptual Framework Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. Washington, D.C.: Island Press.

Alcamo, J. et al. (2003a). Ekosystémy a kvalita lidského života: Rámec pro hodnocení. Zpráva pracovní skupiny pro koncepční rámec Ekosystémového hodnocení milénia. Praha: Ministerstvo životního prostředí

Anderson L. and Krathwohl D. A. (2001). Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York, NY: Longman.

Ärlemalm-Hagser E. (2013). Respect for nature - a prescription for developing environmental awareness in preschool. CEPS Journal 3 (1), 25-44.

Le Blanc, D., Roehri, R. A. (2012). Back to Our Common Future Sustainable Development in the 21st century (SD21) project Summary for policymakers. Available from: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/UN-DESA_Back_Common_Future_En.pdf.

Berg, B. (2004). Qualitative research methods for the social science (5th ed.). Boston, MA: Pearson Education.

Bloom, B. ed. (1956). Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals; Handbook I: Cognitive Domain. New York, NY: Longmans, Green.

Chevalier J.M., Buckles D.J. (2013). Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry. London: Routledge UK.

Cloke P., Cook I., Crang P., Goodwin M., Painter J., Philo C. (2004). Practising Human Geography. London: Sage Publications.

Davis J. (2008). What might education for sustainability look like in early childhood?. The contribution of early childhood education to a sustainable society. Paris: UNESCO Publications.

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. (1972). Report of the United Nations Conference on the Human Environment. Stockholm. Available from: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.Print.asp?documentID=97 and ArticleID=1503.

Deleuze G. (2003). Foucault. Praha: Herrmann and synové.

Dlouhá J., ed. (2002). Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech. Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí.

Duncan A. (2012). New Taxonomy of Education Objectives – Marzano and Kendall, 2007, slide 3. Available from:

Foucault, M. (1999). Dějiny sexuality 1, Vůle k vědění. Praha: Herrmann and synové

Foucault, M. (2000). Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.

From Outcome to Implementation. (2013). Our Planet. Nairobi: UNEP. Available from: http://www.unep.org/pdf/OP-FEB-EN-2013.pdf.

Fugueiredo L., Amorim L. (2007). Decoding the urban grid: or why cities are neither trees nor perfect grids. Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium. Istanbul, 2006.

Griggs D., et al (2013). Sustainable development goals for people and planet. Nature, vol. 405, pp. 305-307. Available from: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/844naturesjournal.pdf.

Heffron S., Downs R. (2012). Geography for Life: National Geography Standards, 2nd ed. Geography Education National Implementation Project. Washington, D.C.: National Council for Geographical Education.

Hynek, A. et al. (1985): The Fryšávka drainage basin strategy as proposed by geographical workshop group of Brno university. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., Geographia 15, 139–157.

Hynek, A., Svozil, B., Trávníček, J., and Trojan, J. (2009). Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt. Envigogika, 4(2). Available from http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/40 DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.40

Hynek A., Svozil B., Vágai T., Trávníček J., Trojan J. (2010): Sustainability in Practice. In: A.Barton, J.Douhá, eds.: Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe: A Handbook of Best Practice. Grosvenor House Publishing Limited, Guildford. 343 pp., pp. 215-233.

Hynek, A., Svozil, B., Trávníček, J., and Trojan, J. (2011). Best Practice Example of Educational Project: Sustainability in Deblín, South Moravia, Czech Republic. In: A. Demirci, L. Chalmers, Y. Ari, J. Lidstone, eds.: Building Bridges between Cultures through Geographical Education - Proceedings of the IGU-CGE Istanbul Symposium: July 8-10, 2010, IGU Commission on Geographical Education, Fatih University. 307 pp., pp. 23-30.

Hynek, A., Svozil, B., Vagai, T., Trávníček, J., and Trojan, J. (2011). D. Sustainability in Practice. Multi-Actor Learning, 215.

Hynek A., Vávra J. (2012). Dešifrovací klíč k současným geografiím. Available from: www.kge.tul.cz/attachments/article/327/Desifrak.pdf‎.

Hynek A. (2013). Deblínsko ve výuce trvalé udržitelnosti. In: Diviaková, A. (ed.), 2013: Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie konanej 12. septembra 2013 vo Zvolene, Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a TUR, FEE TU vo Zvolene, 234 pp., pp. 179-191

Kates, R., Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz. (2005). What is sustainable development? Environment 47(3). 9-21.

Kohoutek R. (2015). Akční výzkum. Available from: http://slovnik-cizich slov.abz.cz/web.php/slovo/akcni-vyzkum

Marzano, R.J. and J.S. Kendall, eds. (2007). The New Taxonomy of Educational Objectives. 2nd ed. Thousand Oaks, California: Corwin Press. Available from: http://thekglawyerblog.com/ptblog/articles/from-bloom-to-marzano-a-new-taxonomy-of-educational-objectives-for-plt/.

Millennium Development Goals. (2000). Available from: http://www.alliance2015.org/fileadmin/user_upload/MDGs.pdf.

Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Washington, D.C.: Island Press.

The National Environmental Policy Act of 1969. Pub. L. 91-190, 42 U.S.C. 4321-4347, January 1, 1970, as amended by Pub. L. 94-52, July 3, 1975, Pub. L. 94-83, August 9, 1975, and Pub. L. 97-258, § 4(b), Sept. 13, 1982. Available from: http://ceq.hss.doe.gov/nepa/regs/nepa/nepaeqia.htm.

Nilsson P. (2012). Sense and Sensation. Writing on Creativity, Education, Philosophy, and Cognitive Science. Available from: http://www.senseandsensation.com/2012/03/taxonomies-of-six-educational.html.

Pol, M., Hloušková, L., Lazarová, B., Novotný, P., Sedláček, M. (2013). Když se školy učí. Brno: Masarykova univerzita.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. (1987). New York, NY: United Nations World Commission on Environment and Development. A/42/427.

Le Blanc, D., Liu, W., O´Connor, D., Zubcevic I. (2012). Rio+20 working papers Issue 1: Development cooperation in the light of sustainable development and the SDGs: Preliminary exploration of the issues Division for Sustainable Development, UNDESA. UN Division for Sustainable Development. Available from: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/761workingpaper3.pdf.

Svozil, B., Hynek, A. (2011). Deblínsko: na cestě k trvalé udržitelnosti. Deblín. (ESF, MŠMT): ZŠ a MŠ Deblín.

Svozil, B., Hynek, A. (2012). Dvojjazyčná učebnice terénního učení – Deblín a okolí. Czech-English Textbook of Outdoor Learning: Deblín and its Surroundings. Deblín. (ESF, MŠMT): ZŠ a MŠ Deblín.

Trojan, J., Trávníček, J. (2011): Atlas Deblínska. Brno: Geodis.

United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. AGENDA 21. Available from: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.

Vávra, J. (2011). Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů. Available from: clanky.rvp.cz/clanek/o/z/11113/PROC-A-K-CEMU-TAXONOMIE-VZDELAVACICH-CILU.html.

World Conservation Strategy, Living Resource Conservation for Sustainable Development. (1980). IUCN-UNEP-WWF, Gland.

Wright, T. (2002). Definitions and frameworks for environmental sustainability in higher education. Higher Education Policy 15. 105–120. Amsterdam: Elsevier, Int. Assoc. of Universities.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)