Kalkulačky environmentálních stop jídla ve vzdělávání a představení Nutriční stopy jako nástroje pro podporu udržitelné spotřeby potravin

Obsah hlavního článku

Dana Kapitulčinová
http://orcid.org/0000-0002-7555-437X

Abstrakt

Studie se zabývá konceptem environmentálních stop a jejich veřejně dostupných kalkulaček (typicky webových aplikací) v češtině v ČR se specifickým zaměřením na spotřebu potravin. První část studie se zaměřuje na rešerši existujících kalkulaček, jejich charakteristiky, nejčastější nedostatky a využívání ve vzdělávání a osvětě z pohledu publikovaných recenzovaných studií. Druhá část článku pak představuje koncept Nutriční stopy jako nástroje pro podporu environmentálně udržitelného a zdravého stravování a s ním spojený vývoj nového vzdělávacího nástroje v češtině, tzv. Kalkulačky Nutriční stopy. Na závěr je koncept Nutriční stopy diskutován v kontextu dalších již běžnějších environmentálních stop a jejich kalkulaček (ekologické, uhlíkové, vodní stopy). V neposlední řadě je představen potenciální navazující výzkum pro efektivní využití kalkulaček v EVVO a VUR.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Kapitulčinová, D. (2017). Kalkulačky environmentálních stop jídla ve vzdělávání a představení Nutriční stopy jako nástroje pro podporu udržitelné spotřeby potravin. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.553
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Dana Kapitulčinová, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Dana Kapitulčínová, PhD.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova

Autorka se věnuje tématu udržitelného stravování a vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Reference

Andres, R. (2016) Adaptace na změnu klimatu ve školní praxi. Envigogika 11 (1), DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.513

Bailey, R. & Harper, D.R. (2015) Reviewing Interventions for Healthy and Sustainable Diets. Chatham House, The Royal Institute of International Affairs.

Blomqvist, L.; Brook, B.W.; Ellis, E.C.; Kareiva, P.M.; Nordhaus, T.; & Shellenberger, M. (2013) Does the shoe fit? Real versus imagined ecological footprints. PLOS Biology 11, e1001700. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001700

Clonan, A. & Holdsworth, M. (2012) The challenges of eating a healthy and sustainable diet. The American Journal of Clinical Nutrition 96, 459-460.

Ekumenická akademie (2017) Pěstuj planetu, online: http://www.pestujplanetu.cz/

European Commission (2016) Sustainable Food, online: http://ec.europa.eu/environment/eussd/food.htm

European Commission (2017) The Environmental Footprint Pilots, online: http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm

European Environment Agency. (2014). Environmental indicator report 2014. Environmental impacts of production-consumption systems in Europe. European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2014

FAO (2012) Sustainable Diets and Biodiversity - Directions and solutions for policy, research and action. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e00.htm

Fiala, N. (2008) Measuring sustainability: Why the ecological footprint is bad economics and bad environmental science. Ecological Economics 67, 519-525. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.07.023

Foley, J. A., Ramankutty, N., Brauman, K. A., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., Johnston, M., ... & Balzer, C. (2011). Solutions for a cultivated planet. Nature, 478(7369), 337-342.

Franz, J., & Papyrakis, E. (2011). Online calculators of ecological footprint: do they promote or dissuade sustainable behaviour?. Sustainable Development, 19(6), 391-401.

Glopolis (2017) Menu pro změnu, online: https://www.eatresponsibly.eu/cs/

Gonzales Fischer, C. & Garnett, T. (2016) Plates, pyramids, planets. Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play assessment. FAO and the University of Oxford.

Hoekstra, A.Y. (2009) Human appropriation of natural capital: A comparison of ecological footprint and water footprint analysis. Ecological Economics 68, 1963-1974.

Hoekstra, A.Y. (2016) A critique on the water-scarcity weighted water footprint in LCA. Ecological Indicators, 66, 564-573.

IFPRI (2016a) 2016 Global Food Policy Report: How We Feed the World is Unsustainable, International Food Policy Research Institute, Washington, DC., http://www.ifpri.org/publication/2016-global-food-policy-report

IFPRI (2016b). Global Nutrition Report 2016: From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030. International Food Policy Research Institute, Washington, DC., http://www.globalnutritionreport.org/the-report-2016/

Janoušková, S.; Hák, T. & Moldan, B. (2017) Pět klíčových indikátorů udržitelného rozvoje: nástroj pro vzdělávání a osvětu veřejnosti. Envigogka 12 (1), DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.536

Kapitulčinová, D. (2017) „Udržitelná strava“: Představení konceptu a zohlednění v současných výživových doporučeních ve světě. Výživa a potraviny 3/2017, 64-68.

Leach, A.M., Galloway, J.N., Bleeker, A., Erisman, J.W., Kohn, R., Kitzes, J. (2012) A nitrogen footprint model to help consumers understand their role in nitrogen losses to the environment. Environmental Development 1, 40–66.

Lukas, M., Palzkill, A., & Liedtke, C. (2013). The nutritional footprint - an innovative management approach for the food sector. In C. A. Brebbia & V. Popov (Eds.), Food and Environment II: The Quest for a Sustainable Future (Vol. 170). WIT Press. http://www.witpress.com/books/978-1-84564-702-5

Lukas, M., Rohn, H., Lettenmeier, M., Liedtke, C., & Wiesen, K. (2016) The nutritional footprint – integrated methodology using environmental and health indicators to indicate potential for absolute reduction of natural resource use in the field of food and nutrition. Journal of Cleaner Production 132, 161–170.

Machackova, M.; Giertlova, A. & Porubska, J. (2015) How to calculate nutrient content of foods - A guideline for food business operators. EuroFIR AISBL (Belgium), Institute of Agricultural Economics and Information (Czech Republic), National Agricultural and Food Centre, Food Research Institute (Slovak Republic).

Matějček, T. & Bartoš, J. (2012) Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika 7 (2), DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.75

Merrigan, K.; Griffin, T.; Wilde, P.; Robien, K.; Goldberg, J. & Dietz, W. (2015) Designing a sustainable diet. Science 35, 165-166.

Pfister, S., Boulay, A.-M., Berger, M., Henderson, A.D. (2017) Understanding the LCA and ISO water footprint: A response to Hoekstra (2016) “A critique on the water-scarcity weighted water footprint in LCA”. Ecological Indicators, 72, 352-359.

Reisch, L.; Eberle, U. & Lorek, S. (2013) Sustainable food consumption: an overview of contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice and Policy 9 (2), 7-25, http://dx.doi.org/10.1080/15487733.2013.11908111

Stern, N. H. (2006). Stern Review: The Economics of Climate Change. HM Treasury. http://www.webcitation.org/mainframe.php

Tukker, A., Goldbohm, R. A., de Koning, A., Verheijden, M., Kleijn, R., Wolf, O., ... Rueda-Cantuche, J. M. (2011). Environmental impacts of changes to healthier diets in Europe. Ecological Economics, 70(10), 1776–1788. http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.05.001

UNEP (2017) Sustainable Food Systems Programme, online: http://web.unep.org/10yfp/programmes/sustainable-food-systems-programme

Wackernagel, M., Monfreda, C., Schulz, N. B., Erb, K.-H., Haberl, H.,...; Krausmann, F. (2004). Calculating national and global ecological footprint time series: resolving conceptual challenges. Land use policy, 21(3), 271–278.

Wiedmann, T. & Barrett, J. (2010) A review of the ecological footprint indicator - Perceptions and methods. Sustainability 2, 1645-1693. doi:10.3390/su2061645

WHO (2016) Obesity and Overweight - Fact Sheet, World Health Organization, dostupné online: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

WHO (2017) United Nations Decade of Action on Nutrition, online: http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/