Potřebujeme environmentální etiku?

Obsah hlavního článku

Pavel Skála

Abstrakt

Článek se pokouší upozornit na všeobecnou teoretickou nezakotvenost a nepodloženost mainstreamu současné environmentální etiky a z nich vyplývající rizika, a nastínit povahu možných teoretických základů, na nichž by environmentální etika mohla být případně rekonstruována.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Skála, P. (2007). Potřebujeme environmentální etiku?. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.15
Sekce
Recenzované články

Reference

ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha : SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4

Ecopsychology on-line [online]. The Ecopsychology institute, 1998- [cit. 2007-02-21]. Dostupný z WWW: <http://ecopsychology.athabascau.ca>.

FEYERABEND, Paul Karl. Rozprava proti metodě. Přel. Jiří Fiala. Praha : Aurora, 2001.

FISHER, Andy. Radical ecopsychology : psychology in the service of life. Albany (NY) : State University of New York Press, 2002. 306 s. ISBN 0-7914-5304-9.

International Community for Ecopsychology [online]. 2004- [cit. 2007-02-21]. Dostupný z WWW: .

JUNG, Carl Gustav. Analytická psychologie : její teorie a praxe. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0480-7.

KOHÁK, Erazim. Oheň a hvězdy : filosofické hledání mravního smyslu přírody. Autorizovaný český překlad v samizdatu (bližší bibliografické údaje neznámé).

KOHÁK, Erazim; KOLÁŘSKÝ, Rudolf, MÍCHAL, Igor (ed.). Závod s časem : texty z morální ekologie. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1996. 228 s. ISBN 80-85368-81-1.

Kol. Diderot : velká všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 2001. ISBN 80-902723-2-0 (soubor).

ROSZAK, Theodore. The voice of the Earth. London, New York, Toronto, Sidney, Auckland: Bantam press, 1993. ISBN neuvedeno

ROSZAK, Theodore, KANNER, Allen D., GOMES, Mary E.: Ecopsychology : restoring the Earth healing the mind. San Francisco (CA) : Sierra Club Books, 1995. 338 s. ISBN 0-87156-406-8.

SKÁLA, Pavel. Pojetí (duševního) zdraví v tradici moderní psychologie v konfrontaci s fenoménem ekologické krize a teorie roszakovské ekopsychologie. Praha, 2003. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie. Dostupné také z WWW: .