Inconsistent Arne Neass – a few remarks about the founder of Deep Ecology (part two)

Main Article Content

Bohuslav Binka

Abstract

Druhá část textu, který zkoumá základní charakteristiky filosofického konceptu Arne Naesse, přibližuje jejich spojitost s osobností autora i vybranými rysy historického vývoje evropské kultury první poloviny 20. století a snaží se poukázat na jisté rozporuplné tendence Naessovy ekosofie T.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Binka, B. (2007). Inconsistent Arne Neass – a few remarks about the founder of Deep Ecology (part two). Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.21
Section
Reviewed Papers

References

Arnold, R. At the Eye of the Storm : James Watt and the Environmentalists. Chicago : Regnery Gateway, 1982.ISBN 0-89526-634-2.

Beckmann, P. Eco-Hysterics and the Technophobes. Boulder : Golem Press, 1973. ISBN neuvedeno.

Binka, B. Několik kritických poznámek k „hlubinné ekologii“ Arne Naesse. Universitas. 1999, č. 4, s. 43-47. ISSN 1211-3384.

Deep ecology. Edited by M. Tobias. San Diego : Avant Books, 1985. ISBN 1570620492.

Devall, B. Simple in Means Rich in Dnes : Practicing Deep Ecology. Salt Lake City : Peregrine Smith Books, 1988. ISBN 0-87905-294-5.

Devall, B., SESSIONS, G. Deep Ecology : Living as if Nature Matterd. Salt Lake City : Peregrine Smith Books, 1985. ISBN 0-87905-158-2.

Drengson, A. The Deep Ecology Movement. The Trumpeter. 1995, roč. 12, č. 3. ISSN 0832-6193.

Fox, W. Arne Naess : A Biographical Sketch. The Trumpeter. 1992, roč. 9, č. 2. ISSN 0832-6193.

Langlais, R. Living in the World : Mountain Humility, Great Humility. In Deep Ecology for the 21 st Century : Reading on the Philosophy and the Practice of New Environmentalism. Boston : Shambhala, 1995. ISBN 1-570-62049-0.

Librová, H.Pestří a zelení : kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, 1994. ISBN 80-85368-18-8.

Manes, Ch. Green Rage : Radical Environmentalism and the Unmaking of Civilization. Boston : Little, Brown and Copany, 1990. ISBN 0-316-54513-9.

Naess, A. A Defense of the Deep Ecology Movement. Environmental Ethics. 1984, roč. 6, č. 3, s. 265-270. ISSN 0163-4275.

Naess, A. Deep Ecology and Ultimate Premisis. The Ecologist. 1988, roč. 18, č. 4/5, s. 128-131. ISSN 0261-3131.

Naess, A. Deep Ecology in the Line of Fire. The Trumpeter. 1995, roč. 12, č. 3. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge : Syndicate of Press of the University of Cambridge, 1989. ISBN 0-521-34873-0.

Naess, A. Gándhí and Group Conflict : An Exploration of Satyagraha – Theoretical Background. 1. vyd. Oslo : Universitetsforlaget, 1974. ISBN 8200089215.

Naess, A. Gándhí and the Nuclear Age. 1. vyd. Totowa : Bedminister, 1965. ISBN neuvedeno.

Naess, A. Heidegger, Postmodern Theory and Deep Ecology. The Trumpeter. 1997, roč. 14, č. 4. ISSN 0832-6193.

Naess, A. How Should Supporters of the Deep Ecology Movement Behave in Order to Affect Society and Culture. The Trumpeter. 1993, roč. 10, č. 3. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Intuition, Intristic Value, and Deep Ecology : Comments on an Article by Warwick Fox. The Ecologist. 1984, roč. 14, č. 5/6. ISSN 0261-3131.

Naess, A. Legend, Deprived And Also College Students. The Trumpeter. 2001, roč. 13, č. 1. ISSN 0832-6193.

Naess, A. Sebeuskutečnění : ekologický přístup k bytí ve světě. In Myslet jako hora : Shromáždění všech bytostí. 1. vyd. Prešov : Abies, 1993. ISBN 80-88699-01-0.

Naess, A. The Deepness of Deep Ecology. Earth First! : The Radical Environmental Journal. 1989, roč. 10, č. 2, s. 7. ISSN 1055-8411.

Naess, A. The Selected Works of Arne Naess. 1. vyd. Dordrecht : Springer, 2005. ISBN-10 1-4020-3727-9.

Naess, A. The Three Great Movements. The Trumpeter. 1992, roč. 9, s. 2. ISSN 0832-6193.

Naess, A. The World of Concrete Contents. Inquiry. 1985, roč. 28, s. 417-428. ISSN 0020-174X.

Naess, A. Ztotožnění jako zdroj hlubinných ekologických postojů. In Závod s časem : texty z morální ekologie. 1. vyd. Praha : Torst, 1996. s. 100-101. ISBN 80-85639-70-X.

Naess, A., Rothenberg, D. Is It Painful to Think? : Conversations with Arne Naess. 1. vyd. London : University of Minnesota Press, 1993. ISBN 0-8166-2151-9.

Naess, A. Mountains and Mythology. The Trumpeter. 1995, roč. 12, č. 4. ISSN 0832-6193.

Seed, J. Uslyšet v sobě hlas plačící Země. In Myslet jako hora : Shromáždění všech bytostí. Prešov : Abies, 1993. ISBN 80-88699-01-0.

Seed, J., Macy, J., Fleming, P., Naess, A. Thinking Like a Mountain : Towards a Council of all Beings. Philadelphia : New Society Publisher, 1988. ISBN 0-86571-133-X.

Sessions, G.Ecocentrism and the Antropocentric Detour. In Deep Ecology for the 21st Century : Reading on the Philosophy and the Practice of New Environmentalism. Boston : Shambhala, 1995. ISBN 1-570-62049-0.

Skolimowski, H. Living Philosophy : Eco-Philosophy as a Tree of Life. 1. vyd. London : Arkana, 1992. ISBN ISBN 13579108642.

Zimmerman, M. E. Contesting Earth´s Future : Radical Ecology and Postmodernity. Los Angeles : University of Kalifornia, 1994. ISBN 0-520-08477-2.