Evaluace výukového programu

Obsah hlavního článku

Karolína Hornová

Abstrakt

Článek se zabývá evaluací výukového programu Ochránci planety, vytvořeného podle metodiky výchovy o Zemi. Na konkrétním příkladě ukazuje metodické problémy, které s evaluací výukových programů mohou být spojeny.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Hornová, K. (2007). Evaluace výukového programu. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.22
Sekce
Recenzované články

Reference

Činčera, J., & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi:http://dx.doi.org/10.14712/18023061.12

DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Pedagogika pro učitele. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-17. Hodnocení ve vyučování, s. 243-262.

EAGLES, Paul F. J., DEMARE, Robert. Factors Influencing Children´s Environmental Attitudes. The Journal of Environmental Education. léto 1999, no. 4, s. 33-37. ISSN 0095 8964.

HAKR, Tomáš. Earth Education : Výchova o Zemi. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, 2005. 59 s. Vedoucí absolventské práce PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Dostupný z WWW: .

JOHNSON, Bruce. Connecting Outdoor Learning Experiences to Our Schools and Our Homes : An International Study of Teachers' Understandings of Energy in Ecological Systems and In Our Lives. School of Outdoor Education & Environment : International Outdoor Education Research Conference [online]. 2004 [cit. 2007-11-12]. Dostupný z WWW: <http://www.latrobe.edu.au/oent/OE_conference_2004/2004_conference_papers.html>.

Tbilisi Declaration (1977) [online]. 2006-08-22 [cit. 2007-11-12]. Dostupný z WWW: .

VAN MATRE, Steve. Earth Education : A New Beginning. 4th edition. Greenville, USA : The Institute for Earth Education, 1999. ISBN 0-917011-02-3.

VAN MATRE, Steve. Sunship Earth : An Earth Education Program Getting to Know Your Place in Space. 1st edition. Martinsville, IN, USA : American Camping Association, 1979. ISBN 0-87603-046-0.

VAN MATRE, Steve, JOHNSON, Bruce. Earthkeepers : Four Keys for Helping Young People Live in Harmony with the Earth. 1st edition. Warrenville, USA : The Institute for Earth Education, 1988. ISBN 0-917011-01-5.