Životní prostředí České republiky – vývoj po roce 1990 dodnes

Obsah hlavního článku

Martin Říha

Abstrakt

Přednáška pro učitele ekologické výchovy ve SEV Sever v Horním Maršově 23. 8. 2013

Martin Říha, jeden z autorů publikace „Životní prostředí České republiky“ s podtitulem „Vývoj a stav do konce roku 1989“ (což je inventura stavu životního prostředí, jaký jsme zdědili po komunistickém vládnutí), se pustil do hodnocení jeho stavu a vývoje v období následujícím – až dodnes. Dochází k závěru, že velký pokrok jsme od té doby neučinili a mnohá předsevzetí z původních programů se nepodařilo splnit ani po 23 letech. Životní prostředí se navíc dostalo díky ekonomickým a sociálním problémům i díky částečnému zlepšení až na druhou kolej zájmů veřejnosti. Proto, píše autor, je dlouhodobým a nesmírně důležitým úkolem právě ekologická výchova a vzdělávání k dlouhodobé udržitelnosti života.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Říha, M. (2013). Životní prostředí České republiky – vývoj po roce 1990 dodnes. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.394
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Martin Říha

ing. arch. Martin Říha