Debate about the Šumava National Park in the Czech Chamber of Deputies

Authors

  • Jan Skalík

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.429

Keywords:

protected areas, Šumava, National Park, discourse, Parliament, politics

Abstract

This study focuses on the content of the complete transcripts of parliamentary debates about National Park Šumava (ŠNP) in the Chamber of Deputies between 1990 and 2013. The study shows that politicians have been using the situation in the ŠNP to support their political strategies. During the parliamentary debates they refer to the regional atmosphere while highlighting peripheral character of the region and exclusion of local people from decision-making. They ignore plurality of conditions in the area and role of politics in the construction of the problem. The study also summarizes the legislative proposals relating to ŠNP through examination of evolution of accents and dictions in different bills and description of legislative process. Basic patterns and roles represented in the discussion are analysed, as well as the way they are reflected in the conceptual framing of the topic and accents of legislative proposals. The study concludes that scientific approach, reducing political influence on the territory, gradually disappears from the content of parliamentary debates and from the mission statement of the bills on ŠNP.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jan Skalík

Department of Environmental Studies
Faculty of Social Studies
Masaryk University
Brno

References

Alphandéry, P., Fortier, A. (2001). Can a territorial policy be based on science alone? The system for creating the Natura 2000 network in France. Sociologia Ruralis, 41 (3): 311-328

Bláha, J. (2002). Kontroverzní aspekty péče o Národní park Šumava: podklady Hnutí DUHA pro misi IUCN do národního parku. Brno: Hnutí Duha

Činovská, Ľ. (2012). Obraz šumavskej blokády (2011) vo vybraných českých médiách. Brno: Masarykova univerzita.

ČNR. (1992). 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Dostupné dne 3. 8. 2013 na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2551

ČSFR. (1991). 163/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany.

Damohorský, M. (2012). Návrh zákona o Národním parku Šumava. Vyjádření.

Filip, V. (2007a). Sněmovní tisk 379 N.z. o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Filip, V. (2007b). Sněmovní tisk 379/0. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Marty Bayerové, Ivany Levé a Pavla Hojdy na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Chalupa, T. (2013) Sněmovní tisk 999 Vl.n.z. o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Holuša, J., Weiser, J. (2005). Biologické postupy boje s lesními škůdci. Zpravodaj ochrany lesa, 18.

Hořejší, M. L. (2012). Mediální diskurz o Šumavě: krajina, člověk, dějiny. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova

Hinchliffe, S. (2008). Reconstituting nature conservation: Towards a careful political ecology. Geoforum (39): 88-97

Illner, M. (1992). K sociologickým otázkám místní samosprávy/Sociological problems of local government. Sociologický Časopis/Czech Sociological Review, 480-492.

Inglehart, R. (1995). Public support for environmental protection: Objective problems and subjective values in 43 societies. PS: Political Science & Politics, 28(01), 57-72.

Kindlmann, P., Matějka, K., Doležal., P. (2013). Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. Praha: Karolinum

Konopásek, Z. (2006). Why experts are seen as neutral arbiters in the Czech Republic? Understanding the post-communist politics of de-politicization. CTS Research Reports. Praha: CTS

Konopásek, Z. (2008). Expertíza a politika životního prostředí: Případ projektu Natura 2000. CTS Research Reports, CTS-08-02. Praha: CTS. Dostupné dne 4. 4. 2013 na adrese http://www.cts.cuni.cz

Krippendorf, K. (2004). Content analysis: an introduction to its metodology. Thousand Oaks, CA: Sage.

Kužvart, M. (2003a). Sněmovní tisk 471 N. z. o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Kužvart, M. (2003b). Sněmovní tisk 471/0. Návrh poslanců Miloše Kužvarta a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Librová, H. (2014). Zelená únava: případ blokády na Šumavě. Sociólogia. In print.

Máče, M. (2001a). Sněmovní tisk 937 Návrh zákona o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Máče, M. (2001b). Sněmovní tisk 937/0. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

MŽP (1999). Zákon, kterým se vyhlašuje národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

NSRČ (1956). 40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody

Pek, J. (1998). Kronika šumavských hvozdů: vyprávění o osudech lidí komunistického zla z padesátých let. Papyrus Books,

Pilsen County Authority (2008). Sněmovní tisk 636/0. Návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Šumava a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Pilsen County Authority (2011). Sněmovní tisk 435/0. Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Smutný, P. (2011). Sněmovní tisk 435 - N. z. o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Stöckelová, T. (2001). Příroda jako kolektivní experiment: Případ managementu kůrovce v Národním parku Šumava. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova

Stöckelová, T. (2004). Příroda v Národním parku Šumava. Vesmír (83), pp. 87-95.

Šafr, J., Häuberer, J. (eds.). (2008). Sociální distance a stratifikace: sociální prostor v České republice. Praha: SoÚ AVČR

Šantrůčková, H., J. Vrba. (2010). Co vyprávějí šumavské smrčiny: Průvodce lesními ekosystémy Šumavy. Vimperk: Správa NP a CHKO Šumava

Zajíček, T. (2001a). Sněmovní tisk 936 Návrh zákona o Národním parku Šumava. Stenografický záznam diskuse.

Zajíček, T. (2001b). Sněmovní tisk 936/0. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zucchini, F. (2011). Government alternation and legislative agenda setting. European Journal of Political Research, 50 (6), pp. 749-774.

Křenová, Z., Vrba, J. (2014). Just how many obstacles are there to creating a Na-tional Park? A case study from the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, 4(1). Retrieved from http://ejes.cz/index.php/ejes/article/view/150

Downloads

Additional Files

Published

15. 03. 2015

How to Cite

Skalík, J. (2015). Debate about the Šumava National Park in the Czech Chamber of Deputies. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.429