The Possibilities of Practical Involvement of School Children in Nature Conservation within the Campaign "Help Toads During Spring Migrations" in the Železná Studienka Area of Bratislava (1986 – 2015)

Authors

  • Blanka Lehotská
  • Alena Magyarics

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.496

Keywords:

activities for school children, nature conservation, environmental education, spring migrations of amphibians

Abstract

The paper presents one of the possibilities of the involvement of school children in practical nature conservation. It deals with the conservation issue of migrating amphibians. Based on 30 years of experience in protection of the common toad (Bufo bufo) population nin the Železná studienka locality in Bratislava, it specifies how to involve pupils in particular activities. At the same time it emphasizes the positive impact of school children participation in these activities on their knowledge level and attitude to nature conservation and environment protection. In Slovakia and the Czech Republic the number of sites is recorded where an annual mortality of protected animals is observed. This contribution is a guide and inspiration for teachers to show that pupils can work alongside them tocontribute to changing this situation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Blanka Lehotská

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

References

Danková, A., 2008: Zisťovanie vplyvu aktivít zameraných na záchranu migrujúcich obojživelníkov na vedomostnú úroveň žiakov. Diplomová práca. Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 87 s. + prílohy.

Chrenščová, V., 2012: Exkurzie v environmentálnej výchove a ich využívanie na slovenských základných školách. Envigogika 7(1): 9 s. DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.70

Kminiak, M., 1997: Environmentálna výchova, učebné materiály, teoretické základy, školská výchova a prax. VŠ skriptá. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, 94 s.

Kminiak, M., Kováčik, J., 1975: Jarná aktivita ropuchy obyčajnej [Bufo bufo (L. 1758)] v povodí potoka Vydrice (pri Bratislave). Biológia, 30, 8, Bratislava.

Kováčik, J., 1974: Sezónna dynamika ropuchy obyčajnej, Bufo bufo (L. 1758) na Železnej studienke (pri Bratislave). Diplomová práca. Katedra systematickej zoológie a ekológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Lehotská, B., Lehotský R., 2000: Žaby – naše druhy, ich ohrozenie a možnosti ochrany. 15 rokov akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, 32 s.

Nevřelová, M., 2008: Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese, monografia, CICERO s.r.o., Bratislava, 90 s.

Novanská, V., 2014: Environmentálna výchova ako prierezová téma v edukačnom procese na slovenských základných školách. Biológia, ekológia, chémia 18(1): 2-8.

Published

29. 12. 2015

How to Cite

Lehotská, B., & Magyarics, A. (2015). The Possibilities of Practical Involvement of School Children in Nature Conservation within the Campaign "Help Toads During Spring Migrations" in the Železná Studienka Area of Bratislava (1986 – 2015). Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.496

Issue

Section

Reviewed Papers