Začněme s LETS: Poučení z případové studie (Brno, Czech Republic)

Obsah hlavního článku

Lukáš Kala
Eva Fraňková
Jan Labohý
Jan Fousek

Abstrakt

Tento text přináší poznatky ohledně fungování skupiny RozLEŤSe, brněnského systému místního výměnného obchodu (Local Exchange Trading System, LETS). LETS představují tzv. doplňkový peněžní systém s vlastní měnou, díky kterému se může místní komunita stát do určité míry nezávislou na mezinárodní ekonomice. Skrze ekonomickou lokalizaci by měly LETS napomáhat udržitelnému rozvoji společnosti. Přestože v České republice existovalo v letech 1990-2000 několik podobných skupin, všechny se na přelomu tisíciletí rozpadly. Samo RozLEŤSe vzniklo na základech jedné z nich. Cíle této případové studie spočívají v analýze a zhodnocení současného fungování skupiny RozLEŤSe a popsání možných hrozeb pro její budoucí existenci. Zaměřili jsme se na výzkum socio-demografických charakteristik jejích členů, na výzkum jejich motivací a analýzu fungování skupiny. Upozorňujeme na některé vážné hrozby, které pro skupinu představuje zejména omezená  nabídka zboží a služeb, rostoucí zadlužení pasivních členů a pokles důvěry. Na základě předchozích výzkumů pak navrhujeme možná řešení. 


Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Kala, L., Fraňková, E., Labohý, J., & Fousek, J. (2013). Začněme s LETS: Poučení z případové studie (Brno, Czech Republic). Envigogika, 8(4). https://doi.org/10.14712/18023061.406
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Lukáš Kala

Department of Environmental Studies, Environmental Humanities
Faculty of Social Studies,
Masaryk University,
Brno

 

Eva Fraňková

Department of Environmental Studies, Environmental Humanities
Faculty of Social Studies,
Masaryk University,
Brno

Jan Labohý

Department of Environmental Studies, Environmental Humanities
Faculty of Social Studies,
Masaryk University,
Brno

Jan Fousek

Department of Computer Systems and Communications, Faculty of Informatics,
Masaryk University,
Brno

Reference

Blanc, J. Fare, M. 2012. Les monnaies sociales en tant que dispositifs innovants : une évaluation , Innovations - Cahiers de l’économie de l’innovation, vol. 2, n. 38. Manuscript available at http://hal.archives-uvertes.fr/docs/00/51/83/49/PDF/BlancFareRIUESSLux.pdf

Dittmer, K. (2013). Local currencies for purposive degrowth? A quality check of some proposals for changing money-as-usual. Journal of Cleaner Production, 54, 3-13. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652613001820 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.03.044

Douthwaite, R. J., 1996. Short Circuit: Strengthening local economies for security in an unstable world. Lilliput Press Dublin.

Caldwell, C. (2000). Why Do People Join Local Exchange Trading Systems?. International Journal of Community Currency Research, 4(1), Retrieved from https://ijccr.files.wordpress.com/2012/05/ijccr-vol-4-2000-1-caldwell.pdf

Crowley, E. 2004. Local Exchange Trading Systems: Globalising Rural Communities. Institute for International Integration Studies Discussion Paper. n. 37. Trinity College Dublin. Manuscript available at http://www.tcd.ie/iiis/documents/discussion/pdfs/iiisdp37.pdf

Collom, E. Motivations and Differential Participation in a Community Currency System: The Dynamics Within a Local Social Movement Organization1. In: Sociological Forum. Blackwell Publishing Ltd, 2011. p. 144-168.

Fraňková, E., Fousek, J., Kala, L., & Labohý, J. . Transaction network analysis of Local Exchange Trading System in Brno, Czech Republic.. Ecological Economics,

Jelínek, P., Szalay Z. E. Konečný, A. 2012. Local exchange trade systems in central European post communist countries. International Journal of Community Currency Research. Vol. 16, pp : 116-123

Johanisova, N., Crabtree, T., & Fraňková, E. (2013). Social enterprises and non-market capitals: a path to degrowth. Journal of Cleaner Production, 38(38), 7-16. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652612000066 http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.01.004

Lee, R. 1996. ‘Moral Money? LETS and the Social Construction of Local Economic Geographies in Southeast England’. Environment and Planning A. Vol. 28, pp : 1377-1394.

Seyfang, G. I. L. L. (2004). Working Outside the Box: Community Currencies, Time Banks and Social Inclusion. J. Soc. Pol, 33(1), 49-71. Retrieved from http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0047279403007232 http://dx.doi.org/10.1017/S0047279403007232

Seyfang, G., 2009. The New Economics Of Sustainable Consumption: Seeds of Change. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Seyfang, G., & Longhurst, N. (2013). Growing green money? Mapping community currencies for sustainable development. Ecological Economics, 86, 65-77. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921800912004259 http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.11.003

Schraven, J. 2001. The Economics of Community Currencies: a Theoretical Perspective. Manuscript available at http://www.jorim.nl/economicscommunitycurrencies.pdf

Williams, C.C., Aldridge, T., Tooke, J., Lee, R., Leyshon, A., Thrift, N., 2001. Bridges into Work: An Evaluation of Local Exchange Trading Schemes (LETS). Policy Press, Bristol.