A sustainability assessment of the Hostětín cider house project

Authors

  • Jan Labohý
  • Yvonna Gaillyová
  • Radim Machů

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.449

Keywords:

Local economy, cider house, sustainability management

Abstract

The article presents and assesses the Hostětín cider house – a sustainability oriented local economy project in the Czech Republic. The project is described in detail: its origin, development and operation, funding, and relationships with involved actors. The background of the sustainability indicators science and a comprehensive description of the project ena-bled the authors to propose complex indicators to assess sustainability of the project in relation to different kinds of capital according to Meadows. Sustainability characteristics are outlined with regards to the technology used, including energy resources, the apples used in the production process (which represent local cultural heritage), products or waste. Effects to the local economy are measured using the local multiplier effect indicator. The assessment suggests that the initial goals of the cider house project have been met and the project supports sustainable development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jan Labohý

Mgr. Jan Labohý, Department of Environmental Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University

Yvonna Gaillyová

Ecological Institute Veronica

Radim Machů

Mgr. Radim Machů, Tradice Bílých Karpat civic association; Hostětín Cider house

References

AGENDA 21: Earth Summit, The United Nations Programme of Action from Rio. UN, 1993. ISBN 9789211005097

BELL, Simon; MORSE, Stephen. Sustainability indicators: measuring the immeasurable?. Earthscan, 2008.

BRUNTLAND, Gro, et al. Our common future: The world commission on environment and development. 1987.

ELLIOTT, Jennifer. An introduction to sustainable development. Routledge, 2012.

HARGER, J. R. E.; MEYER, F.-M. Definition of indicators for environmentally sustainable development. Chemosphere, 1996, 33.9: 1749-1775.

Henry, N., & Pinch, S. (2000). Spatialising knowledge: placing the knowledge community of Motor Sport Valley. Geoforum, 31(2), 191-208.

JOHANISOVÁ, Nadia. 2005. Living in the Cracks: A Look at Rural Society Enterprises in Britain and the Czech Republic. Dublin: FEASTA. http://www.feasta.org/documents/living_in_the_cracks/.

KATES, R. W., et al. Sustainability science. Science, 2001, 292.5517: 641-2.

KUTÁČEK, Stanislav, ed. 2007. Penězům na stopě (měření vašeho dopadu na místní ekonomiku pomocí LM3). 1st ed. Brno. http://www.thinktank.cz/index.php?id=374.

LABOHÝ, Jan, ed. 2013. Co přinesly projekty v Hostětíně? 20 let na cestě k energetické soběstačnosti. 3rd modified ed. Brno: Ekologický Institut Veronica. http://hostetin.veronica.cz/studie.

LAFFERTY, William M.; ECKERBERG, Katarina (ed.). From the Earth Summit to Local Agenda 21: working towards sustainable development. Routledge, 2013.

MACKINNON, Danny; CUMBERS, Andrew; CHAPMAN, Keith. Learning, innovation and regional development: a critical appraisal of recent debates. Progress in human geography, 2002, 26.3: 293-311.

MASCARENHAS, André, et al. The role of common local indicators in regional sustainability assessment. Ecological indicators, 2010, 10.3: 646-656.

MEADOWS, Donella H., et al. Indicators and information systems for sustainable development. Hartland: Sustainability Institute, 1998.

NESS, Barry, et al. Categorising tools for sustainability assessment. Ecological economics, 2007, 60.3: 498-508.

POHEKAR, S. D.; RAMACHANDRAN, M. Application of multi-criteria decision making to sustainable energy planning—a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2004, 8.4: 365-381.

SACKS, J.: The money trail. Measuring your impact on the local economy using LM3. New Economics Foundation and The Countryside Agency, London 2002

SINGH, Rajesh Kumar, et al. An overview of sustainability assessment methodologies. Ecological indicators, 2009, 9.2: 189-212.

TETERA, Václav. 2006. Ovoce Bílých Karpat. Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.

TICHÁ, Marie. 2009. “Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA.” http://lca-cz.cz/projekt-lca/vystupy.html.

VALENTIN, Anke; SPANGENBERG, Joachim H. A guide to community sustainability indicators. Environmental Impact Assessment Review, 2000, 20.3: 381-392.

Costanza, Robert; Daly, Herman E. Natural capital and sustainable develop-ment. Conservation biology, 1992, 6.1: 37-46.

• GOODWIN, Neva R. Five kinds of capital: Useful concepts for sustainable devel-opment. Tufts University, 2003.

• HÁK, Tomáš; KOVANDA, Jan. Co, jak a pro koho–aneb kritéria tvorby indikátorů environmentální udržitelnosti. [What, Why and For Whom – Criterias for Creating Environmental Indicators of Sustainability] Proceedings of the Conference Doprava, zdraví a životní prostředí, 2006.

• HOLUB, Petr; Obnovitelné zdroje energie, decentralizace společnosti a komunitní život. [Rewenable Energy Resources, Society Decentralisation, and Community Life] Brno: Masarykova univerzita, 2007. http://is.muni.cz/th/22769/fss_m_b1/.

• KOVANDA, Jan; HÁK, Tomáš; JANACEK, Jiri. Economy-wide material flow indica-tors in the Czech Republic: trends, decoupling analysis and uncertainties. Inter-national Journal of Environment and Pollution, 2008, 35.1: 25-41.

MAŠTÁLKA, Martin. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje. [Lo-caly Used Sustainable Development Indicators] Vysoké učení technické v Brně, 2009.

• MOLDAN, Bedřich; HÁK, Tomas; KOLÁŘOVÁ, Hana. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. [Regarding the Sustainable Development: Pre-paring Conditions] Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2002.

MOLDAN, Bedřich. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. [Sustainable Develop-ment Indicators] Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996.

OECD, Core Set of Indicators for Environmental Per-formance Reviews: A synthesis report by the Group on the State of the Environment.Organisation for Econo-mic Co-operation and Development, Number 83, Paris, 1993. http://enrin.grida.no/htmls/armenia/soe2000/eng/oecdind.pdf

POPE, Jenny; ANNANDALE, David; MORRISON-SAUNDERS, Angus. Conceptualising sustainability assessment. Environmental impact assessment review, 2004, 24.6: 595-616.

ŠTUDENT, J.; HYRŠLOVÁ, J.; VANĚČEK, V. Udržitelný rozvoj a podniká-ní.[Sustainable development and entrepreneurship] (Environmentální reporting. Hodnocení udržitelného rozvoje a Environmentální účetnictví). Praha: CEMC–Příručka pro odborníky a vedení organizací, 2005.

•TARZIA, Valentina. European Common Indicators: towards a local sustainability profile. Milano: Ambiente Italia Research Institute, 2003.

TICHÁ, Marie. 2009. “Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA [A comparison of the environmental impacts of beverage packaging in the Czech Republic by LCA].” http://lca-cz.cz/projekt-lca/vystupy.html.

UHLÍŘOVÁ, J. Co přinesly projekty v Hostětíně?: analýza modelových projektů udržitelného rozvoje. [What are the outcomes of the projects in Hostětín? Anal-ysis of model projects for sustainable development]. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, 2008

WEINZETTEL, Jan; KOVANDA, Jan. Assessing socioeconomic metabolism through hybrid life cycle assessment. Journal of Industrial Ecology, 2009, 13.4: 607-621.

ZPRÁVA o stavu životního prostředí České republiky v roce 1993 [Report on the State of the Environment in the Czech Republic in 1993], Ministry of environ-ment of the Czech Republice, 1994.

Downloads

Published

14. 03. 2015

How to Cite

Labohý, J., Gaillyová, Y., & Machů, R. (2015). A sustainability assessment of the Hostětín cider house project. Envigogika, 10(1). https://doi.org/10.14712/18023061.449