Zpráva o výsledcích Světové konference ke vzdělání pro udržitelný rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO pro vzdělávání pro UR

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá

Abstrakt

Text představuje výsledky Světové konference UNESCO o vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která se konala 10.–12. 11. 2014 v japonském městě Nagoya. Cílem konference bylo především zrekapitulovat výsledky dosažené v rámci Dekády – byla zde uvedena závěrečná zpráva Dekády s názvem Formování budoucnosti, kterou chceme (Shaping the Future We Want), kde se zdůrazňuje role vzdělávání jako nástroje celkové změny k udržitelnosti. Dále byl představen Globální akční program (GAP), který na uplynulé období navazuje; závazek jej naplňovat byl přijat v Deklaraci z Aichi-Nagoy. Stručně jsou zhodnoceny možnosti České republiky být součástí tohoto celosvětového dění.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2014). Zpráva o výsledcích Světové konference ke vzdělání pro udržitelný rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO pro vzdělávání pro UR. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.461
Sekce
Informace
Biografie autora

Jana Dlouhá

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Odpovědný redaktor Envigogiky.

Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů