Konference Univerzity a udržitelný rozvoj

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.558

Klíčová slova:

Konference, věda udržitelnosti, univerzity, transdisciplinární spolupráce

Abstrakt

Centrum pro otázky životního prostředí UK si letos připomnělo 25 let od svého založení. Při této příležitosti se 21. listopadu 2017 ve Vlasteneckém sále Karolina konala konference Univerzity a udržitelný rozvoj, jež se věnovala aktuálním problémům současného světa a zapojení univerzit do snah o jejich nápravu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Biografie autora

Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Publikováno

28. 12. 2017

Jak citovat

Dlouhá, J. (2017). Konference Univerzity a udržitelný rozvoj. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.558

Číslo

Sekce

Informace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>