The Ethics of Persona

Main Article Content

Zuzana Svobodová

Abstract

In the text entitled "The Ethics of Persona" are successively opened following questions: What is the basis of ethics? What constitutes the humanity of man? How have views of human nature in history changed? What has the discovery of the subject-object approach to the world meant? Why do we now talk about the need for a new ethics? After emphasizing the role of communication in the human being, a consequence of the difference of social or individual bases of human existence is shown. Also depicted is the gradual discovery of the personal dimension of man and the tension, which can be   expressed following Levinas's formulation, as a question: nominative, or accusative? Referring to the prioritisation of accusative "selves" before the nominative "Ego" leads to the prioritisation of responsibility and care as the (existential) significant ethical basis for the meaningful development of man and the world.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Svobodová, Z. (2015). The Ethics of Persona. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.501
Section
Reviewed Papers
Author Biography

Zuzana Svobodová

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav etiky;Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, katedra pedagogiky;VOŠ Jabok, katedra teologie a filosofie

References

Aristotelés. (2005) Magna moralia. 1. vyd. Praha: P. Rezek. ISBN 8086027228.
Aristotelés. (1995) O duši. 2. nezm. vyd. Praha: P. Rezek, ISBN 8090179649.
Descartes, R. (1966) Discours de la méthode (Rozprava o metodě, 1637), Bibliothèque de la Pléiade, Éd. Gallimard.
Descartes, R. (1992) Rozprava o metodě. Praha: Svoboda.
Wals, A., Brody, M., Dillon, J., & Stevenson, R. (2015). Propojení přírodovědného a environmentálního vzdělávání. Envigogika, 10(2). doi: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.458
Heidegger, Martin. (1996) Bytí a čas. 1. vyd. Praha: Oikúmené. ISBN 80-86-005-12-7.
Kant, Immanuel. (1976) Základy metafyziky mravů. 1. vyd. Praha: Svoboda.
Lévinas, Emmanuel. (1994) Etika a nekonečno. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku. Oikúmené. ISBN 80-85241-67-6.
Maritain, Jacques. (1947) Křesťanský humanismus: [Humanisme intégral]. Vyd. 1. V Praze: Universum. Člověk a společnost (Universum).
Palouš, Radim, Svobodová, Zuzana. (2011) Homo educandus: filosofické základy teorie výchovy. Vyd. 1. Praha: Karolinum. ISBN 9788024619019.
Papež František. Encyklika Laudato si. Dotupné na WWW: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22034. [2015-11-03]
Patočka, Jan. (1964)Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové: studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
Patočka, Jan. (2006) Češi II. Sebrané spisy Jana Patočky. Sv. 13. Praha: OIKOYMENH. ISBN 80-7298-182-X.
Patočka, Jan. (1995)Tělo, společenství, jazyk, svět: ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na filosofické fakultě University Karlovy. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Oikúmené. ISBN 8085241900.
Platón. (2005) Politikos. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH. ISBN 8072981595.
Platón. (2001) Ústava. 3. opr. vyd. Praha: OIKOYMENH. Knihovna antické tradice. ISBN 80-7298-024-6.
Ricœur, Paul. (2001) Filosofie vůle. I, Fenomenologie svobody. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH. Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 34. ISBN 80-7298-033-5.
Rosenzweig, F. (1984) Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften, svazek II, Dordrecht-Boston-Lancaster.
Sousedík, Stanislav. (2010) Svoboda a lidská práva: jejich přirozenoprávní základ: esej. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-036-7.
Vaňková, Irena. (2007) Nádoba plná řeči: (člověk, řeč a přirozený svět). Vyd. 1. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1122-8.