Pojetí bratrství u Jana Patočky

Obsah hlavního článku

Zuzana Svobodová
http://orcid.org/0000-0001-5151-056X

Abstrakt

Článek „Pojetí bratrství u Jana Patočky“ pojednává o konceptu bratrství v textech, které český filozof napsal v pozdějších fázích svého života. Jan Patočka byl jedním z autorů Charty 77, disidentského dokumentu, který vyzval k ochraně lidských práv (publikováno 6.-7. Ledna 1977). V tomto textu autorka za prvé analyzuje Patočkovu teorii třech životních pohybů (nebo také pohybů duše), které představují pohyb zakořenění nebo ukotvení, pohyb práce nebo sebezbavení a pohyb průlomu či sebenalezení. Na základě analýzy se ukazuje význam obratu (metanoiésis), od pouhého zájmu a solidarity až ke skutečnému bytí v odevzdanosti. Jan Patočka interpretoval život v odevzdanosti pomocí pojmu bohočlověka a způsobu, jakým se k němu svět vztahuje. Fenomén oběti, jímž se Jan Patočka zabýval v posledním období svého života (Patočka zemřel 13. března 1977, po dlouhých a vyčerpávajících policejních výsleších), může být inspirací pro myšlení sociální etiky, a to jak z filozofického, tak i z teologického hlediska. To pak může pomoci čelit výzvám pro vzdělávání a odbornou přípravu v dnešní Evropě, která se potýká s migrací, neboť se její obyvatelé musí naučit nově praktikovat svou pohostinnost a bratrství.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Svobodová, Z. (2017). Pojetí bratrství u Jana Patočky. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.556
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Zuzana Svobodová, 3. lékařská fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK, Teologická fakulta JU

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav etiky;
Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, katedra pedagogiky;
VOŠ Jabok, katedra teologie a filosofie

Reference

Patočka 2006 A: PATOČKA, Jan. Češi I: soubor textů k českému myšlení a českým dějinám : práce publikované. Oikoumenē: Filosofia, 2006. ISBN 80-7298-181-1.

Patočka 2006 B: PATOČKA, Jan. Češi II: soubor textů k českému myšlení a českým dějinám : práce nepublikované. Oikoumenē: Filosofia, 2006. ISBN 978-807-2981-823.

Patočka 2009: PATOČKA, Jan. Fenomenologické spisy II. Praha: OIKOYMENH, 2009, 669 s. Sebrané spisy Jana Patočky: Svazek 7. ISBN 978-80-7298-420-6.

Patočka 2002: PATOČKA, Jan. Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH, 2002. Sebrané spisy Jana Patočky: Svazek 3. ISBN 80-7298-054-8.