Blocked by ourselves

Main Article Content

Zuzana Svobodová

Abstract

When people give up their personal, existential relatedness or their bonds towards the truth, towards what is, then self-centeredness is seen as a pathway to losing one’s perception of the meaning of existence. This inclination can become manifested by violence and despair. Through the incoming and challenging word – logos – one can find a way out of being locked in oneself. Responding to the call for accountability involves turning away (metanoein) from being oriented to separation, secession, and self-centeredness to relationality, the consciousness of one’s ties with others, the world and the Truth. For being able to answer this word, which calls us to participate in truth, we as humans have the space of freedom. As human beings we can come to a dia-logue as a living environment, dia-logue as an element, from which community may arise – a community that does not live solely for itself.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Svobodová, Z. (2018). Blocked by ourselves. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.579
Section
Reviewed Papers

References

Aristotelés. (1996). Fyzika. Praha: Rezek.
Aristotelés. (2003). Metafyzika. Praha: Rezek.
Aristotelés. (2009). Politika. Praha: Rezek.
Augustinus, A. (2004). Křesťanská vzdělanost: De doctrina christiana. Přeložila Jana Nechutová. Praha: Vyšehrad.
Augustinus, A. (2007). O Boží obci: Knih XXII. Přeložila Julie Nováková. Praha: Karoli-num.
Dlouhá, J. (2018). Editorial 2018/XIII/1. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.576.
Grant, G. (1986). Technology and Justice. Toronto: House of Anansi Press.
Heidegger, M. (2004). Věda, technika a zamyšlení. Praha: OIKOYMENH.
Heidegger, M. (2006). Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH.
Heidegger, M. (2008). Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela. Praha: OIKOY-MENH.
Homér. (1980). Ílias. Přel. Rudolf Mertlík. Praha: Odeon.
Jeruzalémská biblická škola. (2009). Jeruzalémská Bible: Písmo svaté vydané Jeruza-lémskou biblickou školou. Překlad František X Halas, Dagmar Halasová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
Komenský, J. A. (2017). Spisy o první filosofii. Praha: OIKOYMENH. Knihovna novověké tradice a současnosti.
Lévinas, E. (1997). Čas a jiné/Le temps et l’autre, Praha: Dauphin.
Lévinas, E. (1997). Totalita a nekonečno: Esej o exterioritě. Praha: OIKOYMENH.
Levinas, E. (1998). Collected philosophical papers. Pittsburgh, Pa.: Duquesne Uni-versity Press.
Nietzsche, F. (1995). Tak pravil Zarathustra. Praha: Votobia.
Platón. (2001). Ústava. Praha: OIKOYMENH.
Rádl, E. (1946). Útěcha z filosofie. Praha: Čin.
Ricoeur, P. (2000). Myslet a věřit. (Rozhovor). Praha: Kalich.
Ricoeur, P. (2016). O sobě samém jako o jiném. Praha: OIKOYMENH.
Sartre, J. P. (2006). Bytí a nicota. Praha: OIKOYMENH.
Steel, S. (2018). Teacher Education and the Pursuit of Wisdom: A Practical Guide for Education Philosophy Courses. New York: Peter Lang.
Svobodová, Z. (2013). Čas: Lidská otázka po původu a smyslu. Paideia: Philosophical e-journal of Charles University, roč. 10, č. 1.
Szlezák, T. A. (2014). Za co vděčí Evropa Řekům: O základech naší kultury v řecké anti-ce. Praha: Oikúmené.
Weil, S. (1949). L´enracinement: Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain. Paris: Les Éditions Gallimard. Dostupné na: http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/enracinement/weil_Enracinement.pdf.
Weilová, S. (1996). Dobro, mez a rovnováha: Výbor ze Sešitů. Praha: Mladá fronta.