Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER)

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá
http://orcid.org/0000-0002-9660-5594
Jiří Dlouhý
http://orcid.org/0000-0002-5040-9395
Dana Kapitulčinová
http://orcid.org/0000-0002-7555-437X

Abstrakt

Předložená metodika tvorby regionálních případových studií (PS) udržitelného rozvoje pro vysokoškolské vzdělávání má za úkol ukázat, jakým způsobem lze ve výuce využít konkrétní případy z praxe a současně jak rozvíjet výzkumné nástroje relevantní pro místní environmentální problematiku a otázky udržitelného rozvoje území; důraz je přitom kladen na regionální kontext a specifika. Publikace výsledků formou otevřených vzdělávacích zdrojů (tzv. Open Educational Resources, OER) umožní využít tyto materiály pro regionálně orientované školství i na nižších stupních vzdělávacího systému, pro prezentaci regionálních zvláštností, a může sloužit též pro podporu dialogu o rozvoji území mezi různými společenskými aktéry.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J., Dlouhý, J., & Kapitulčinová, D. (2016). Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER). Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.515
Sekce
Metodiky
Biografie autora

Jana Dlouhá

Odpovědný redaktor Envigogiky. Výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí UK, spoluzakladatel znalostní báze Enviwiki; vice-prezident mezinárodní sítě vysokých škol Copernicus Alliance. Zabývá se transformací vzdělávacího systému i metod; k odborným zájmům patří elektronická média, otevřené vzdělávací zdroje, sociální učení a participativní postupy ve veřejném dialogu.

Jiří Dlouhý

Charles University Environment Center

Dana Kapitulčinová

Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí

Reference

Andrade, A., Ehlers, U. D., Caine, A., Carneiro, R., Conole, G., Holmberg. C., Kairamo, A. K., Koskinen, T., Kretschmer, T., Moe-Pryce, N., Mundin, P., Nozes, J., Policarpo, V., Reinhardt, R., Richter, T., Silva, G. & Varoglu, Z. (2011) OEP Guide, OPAL Initiative, online, dostupné na http://www.oer-quality.org/publications/guide/

Atkins, D. E., Brown, J. S., & Hammond, A. L. (2007). A review of the open educational resources (OER) movement: Achievements, challenges, and new opportunities. Creative common. online, dostupné na http://www.hewlett.org/uploads/files/ReviewoftheOERMovement.pdf

Bagheri, & A., Hjorth, P. (2007). Planning for sustainable development: a paradigm shift towards a process‐based approach. Sustainable Development, 15(2), 83–96.

Beel, J., & Gipp, B. (2010). Academic Search Engine Spam and Google Scholar’s Resilience Against it. The Journal of Electronic Publishing, 13(3). http://doi.org/10.3998/3336451.0013.305

BOZKURT, Aras et al. Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, [S.l.], v. 16, n. 1, jan. 2015. ISSN 1492-3831. Available at: . Date accessed: 30 May. 2016.

Butcher, N. (2011). A Basic Guide to Open Educational Resources (OER), Asha Kanwar (Ed., Commonwealth of Learning) and Stamenka Uvalić-Trumbić (Ed., UNESCO), ISBN 978-1-894975-41-4

Camilleri, A. F., Ehlers, U. D., Pawlowski, J. (2014) State of the Art Review of Quality Issues related to Open Educational Resources (OER), JRC Scientific and Policy Reports, European Commission. Online, dostupné na http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/documents/201405JRC88304.pdf

COL & UNESCO (2011) Guidelines for Open Educational Resources (OER) in Higher Education, Commonwealth of Learning & UNESCO

Corcoran, P. B., Walker, K. E., & Wals, A. E. (2004). Case studies, make-your-case studies, and case stories: a critique of case-study methodology in sustainability in higher education. Environmental Education Research, 10(1), 7–21.

Creative Commons. (2015). What is OER? - Creative Commons. Dostupné 28. říjen 2015, online, dostupné na https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER%3F

Davis, H. C., Carr, L., Hey, J. M., Howard, Y., Millard, D., Morris, D., & White, S. (2010). Bootstrapping a culture of sharing to facilitate open educational resources, IEEE Transactions on Learning Technologies, 3(2), 96–109

Dix, A. (2010). Human–computer interaction: A stable discipline, a nascent science, and the growth of the long tail. Interacting with Computers, 22(1), 13–27.

Dlouhá, Jana. Místně zakotvené učení: výuka pomocí regionálních materiálů a případových studií: příručka k projektu Věda do škol. Praha : Praha : UK v Praze, 2013. 49s. ISBN 9788072906857

Dlouhá, J. a kol. (2011a). Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru. viz. http://www.enviwiki.cz/wiki/Metodika_tvorby_text%C5%AF_v_otev%C5%99en%C3%A9m_internetov%C3%A9m_prostoru (schváleno MŽP ČR 31.1.2012, pod č.j. 5782/ENV/12; 154/320/12)

Dlouhá, J., Činčera, J., Jančaříková, K., Dlouhý, J., Scholleová, H. (2011b). Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání. Viz též Envigogika, 2011/VI/1, DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.150. online, dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/150 (schváleno MŽP ČR 31.1.2012 pod č.j. 5782/ENV/12; 154/320/12)

Dlouhá, J., Dlouhý, J., Zahradník, M. (2011c) Procesy a přístupy k učení – hodnocení práce studentů ve wiki prostředí. In Sojka, P., Kvizda, M. (eds.) Sborník 7. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2011. s. 75–80. ISBN 978-80-210-5528-5

Dlouhá, J., Dlouhý, J., Zahradník, M. (2011) Procesy a přístupy k učení – hodnocení práce studentů ve wiki prostředí. In Sojka, P., Kvizda, M. (eds.) Sborník 7. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2011. : 2011. s. 75–80. ISBN 978-80-210-5528-5

Dlouhá, J., Macháčková-Henderson, L., & Dlouhý, J. (2013). Learning networks with involvement of higher education institutions. Journal of Cleaner Production, Volume 49, June 2013, pp. 95 104, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.06.009

Dlouhá J. (2014). Sustainable development case studies and their use as a teaching method in regionally focused higher education programs. In: Barton, A., Dlouhá, J., eds. (2014). Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. Grosvenor House Publishing LTD., UK

Dlouhá J., Barton, A. (2014). Students’ exploration of a Brown Coal Mining case study in higher education. In: Barton, A., Dlouhá, J., eds. (2014). Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education. Grosvenor House Publishing LTD., UK

Dlouhá, J. (2015) Regional Knowledge for Competence Based Teaching: Transformative Processes in the Czech Education Context. In: Fleischmann, O. et al. (eds) The Teaching Profession. Zurich: LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, pp. 48 56. ISBN 978-3-643-90 681-6

Dlouhá, J., & Burandt, S. (2015). Design and evaluation of learning processes in an international sustainability oriented study programme. In search of a new educational quality and assessment method. Journal of Cleaner Production, 106, 247–258. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.096

Dlouhá, J., & Dlouhý, J. (2015). Competences for sustainable development in higher education - analysis of the Central and Eastern European Region. Envigogika, 10(3). http://doi.org/10.14712/18023061.507. Online, dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/507

Dlouhá, J., & Zahradník, M. (2015). Potential for social learning in sustainable regional development: analysis of stakeholder interaction with a focus on the role of scientists (Potenciál pro sociální učení v regionálním udržitelném rozvoji: analýza interakcí aktérů s důrazem na roli vědců). Envigogika, 10(1). ISSN 1802-3061. DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.476. online, dostupné na http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/476

Dlouhá, J., Petiška, E., Dlouhý, J., Kapitulčinová, D. (2015). Možnosti a rizika využití otevřených vzdělávacích zdrojů v environmentálních oborech na vysokoškolské úrovni v ČR: kritéria pro posouzení kvality. Envigogika 10 (4) DOI: 10.14712/18023061.503. online, dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/503

Dlouhý, J., Dlouhá, J. (2011). Metodika využití Wiki (Wiki – metodika). viz. http://www.enviwiki.cz/wiki/Wiki_-_metodika (schváleno MŽP ČR 31.1.2012 pod č.j. 5782/ENV/12; 154/320/12).

ECA (2013) Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, Recommendations & Practice (Project Report). European Consortium for Accreditation in Higher Education

Ehlers, U.-D. (2011) Od otevřených vzdělávacích zdrojů k otevřeným vzdělávacím postupům, e-Learning Papers 23, Otevřené vzdělávání: proměny vzdělávacích postupů, online, dostupné na http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/6_1299765064.pdf

Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255–284. http://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782551

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 19(2), 219-245. doi: 10.1177/1077800405284363

Fry, H., Ketteridge, S. and Marshall S. (1999). A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, Glasgow, UK: Kogan Page.

Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policymaking in Britain. Comparative politics, 25(3), 275–296.

Harling, K. (2002). An overview of case study. online, dostupné na http://www.farmfoundation.biz/news/articlefiles/1028-1_harling.pdf

Harling, K., & Misser, E. (1998). Case writing: an art and a science. The International Food and Agribusiness Management Review, 1(1), 119–138.

Haug, C. (2013). The Downside of Open-Access Publishing. New England Journal of Medicine, 368(9), 791–793. http://doi.org/10.1056/NEJMp1214750

Hemetsberger, A. & Reinhardt, C. (2006) Learning and knowledge-building in open-source communities a social-experiential approach. Management learning, 37(2), 187–214

Hill, J. R., Wiley, D., Nelson, L. M. & Han, S. (2004). Exploring research on Internet-based learning: From infrastructure to interactions. Handbook of research on educational communications and technology, 2, 433–460

DOI:10.14712/18023061.40

Hynek, A., Svozil, B., Trojan, J., & Trávníček, J. (2015). Teoreticko-metodologická reflexe případové studie krajinného projektu Deblínsko. Envigogika, 10(1). DOI: 10.14712/18023061.477 Dostupné z https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/477

Hynek, A., Svozil, B., Vagai, T., Trávníček, J., & Trojan, J. (2011). Sustainability in Practice. Multi-Actor Learning, 215 233. online, dostupné na http://www2.leuphana.de/vcse/uploads/media/Multi-Actor_Learning_FINAL.pdf

Jančaříková, K., Pošvicová, A. (eds) (2010). Informační příručka pro oblast environmentalistiky. Praha : UK v Praze, 62s. ISBN 978-80-7290-730-4.

Kabelka, K., Vorlíček, J. (2012). Krajinou našeho regionu I. Regionální metodika pro střední školy; Geografické rozhledy č. 3, s. 12–13

Kauppinen, I. (2014). Different Meanings of „Knowledge as Commodity" in the Context of Higher Education. Critical Sociology, 40(3), 393–409. http://doi.org/10.1177/0896920512471218

Kawachi, P. (2013) Quality Assurance Guidelines for Open Educational Resources: TIPS Framework, Version 1.0, Commonwealth of Learning/Commonwealth Educational Media Centre for Asia

Knox, J. (2013) Five critiques of the open educational resources movement. Teaching in Higher Education 18(8), 821–832, DOI:10.1080/13562517.2013.774354

Kolektiv autorů. Škola pro život II : příručka k realizaci školních programů EV. Praha : SSEV Pavučina, 2009. 260 s. ISBN 978-80-903345-9-5.

Kolektiv autorů. Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost : Budování vztahů mezi školami, obcemi a správci veřejných pozemků a prostor cestou místně zakotveného učení a zapojování občanů, 1. vydání, Praha : Středisko ekologické výchovy SEVER a PARTNERSTVÍ o.p.s., 2010. 58 s. ISBN 978-80-86838-31-1.

Kühnlová, H.(2007): Život v našem regionu. Pracovní učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání, Fraus, Plzeň. 64 s.

Kulichová, H., Kulich, J. Týden pro udržitelný život, aneb Program Člověk a prostředí: jak připravit kurz (pobytový výukový program) o životním prostředí a udržitelném rozvoji pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Horní Maršov : SEVER, 2005. ISBN 80-86838-05-6.

Lane, J. L. (2007) Case Writing Guide. Schreyer Institute for Teaching Excellence. online, dostupné na http://www.schreyerinstitute.psu.edu/

Merriam, S. B., & others. (2002). Introduction to qualitative research. Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis, 3–17. ISBN 0-7879-5895-6. online, dostupné na http://stu.westga.edu/~bthibau1/MEDT%208484-%20Baylen/introduction_to_qualitative_research/introduction_to_qualitative_research.pdf

OECD (2005) Definition and selection of key competencies – Executive Summary, project DeSeCo, online, dostupné na http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm

Píšová, M. et al., (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula: výzkumná zpráva. Výzkumný ústav pedagogický.

Richter, T. (2011). Barriers and motivators for using OER in schools. eLearning Papers, 23, 1–7.

Smith, G. A., & Sobel, D. (2014). Place-and community-based education in schools. New York: Routledge.

Sol, J., Beers, P. J., & Wals, A. E. (2013). Social learning in regional innovation networks: trust, commitment and reframing as emergent properties of interaction. Journal of Cleaner Production, 49, 35–43. doi: 10.1016/j.jclepro.2012.07.041

Spalová, K. (1929): Metodika zeměpisu. 3. úplně přepracované vydání. Nakladatelství Aloise Šaška, Velké Meziříčí.159 s.

Šauer, P., & Lisa, A. (2007). Využívání výukových případovỳch studií při výuce environmentální ekonomie a politiky. Envigogika, 2(2). DOI: http://dx.doi.org/10.14712/18023061.19. online, dostupné na http://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/19

Šťastná, T. (2014) Využití principů místně zakotveného učení při výuce zeměpisu na příkladu města Žďár nad Sázavou. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, vedoucí Mgr. Kateřina Mrázková, Ph.D. Brno, online, dostupné na http://is.muni.cz/th/322284/pedf_m/DP_Bc.Tereza_Stastna_322284.pdf

Tilbury, D.; Mulà, I. (2009). Review of Education for Sustainable Development Policies from a Cultural Diversity and Intercultural Dialogue: Gaps and Opportunities for Future Action. Paris: UNESCO. online, dostupné na http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002117/211750e.pdf, p. 5

UE4SD. (2014). Mapping opportunities for professional development of university educators in Education for Sustainable Development: A state of the art report across 33 UE4SD partner countries. Authors: Mader, M., Tilbury, D., Dlouhá, J., Benayas, J., Michelsen, G., Mader, C., Burandt, S., Ryan, A., Barton, A., Dlouhý, J., and Alba, D.. , (Roč. 2014). Cheltenham: University of Gloucestershire.

UNECE (2011) Learning for the future: Competences in Education for Sustainable Development, ECE/CEP/AC.13/2011/6. online, dostupné na https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf

Van Acker, F., Vermeulen, M., Kreijns, K., Lutgerink, J., van Buuren, H. (2014) The role of knowledge sharing self-efficacy in sharing Open Educational Resources, Computers in Human Behavior, 39, 136 144

VCSEwiki. (2015) online, dostupné na http://vcsewiki.czp.cuni.cz

Vojtíšková, K. (2009). Děti a jejich rodiče, žáci a jejich učitelé, rodina a škola: Případové studie dvou osmých tříd základních škol v Praze. Sociologický ústav AV ČR, Pracovní texty / Working Papers, No. 17 (2009). online, dostupné na http://sdilenihodnot.soc.cas.cz/getfile.php?file=25052516&filename=WP17-Vojtiskova.pdf

Vorlíček, J. (2012). Krajinou našeho regionu III. Regionální metodika pro střední školy; Geografivcké rozhledy č. 5, s. 18–19

Vorlíček, J. [ed.] (2011): Krajinou našeho regionu. Moravské Budějovice a okolí: Metodika k poznávání místního regionu nejen pro gymnázia. 1. vyd. Kněžice: Chaloupky, o. p. s., 142 s.

Vošahlíková, Tereza. Jak vzdělávat pro udržitelný rozvoj. Příručka k projektu Alma Mater Studiorum. Praha : UK v Praze, 2010. 52s. ISBN 9788072904457.ISBN 978-80-7290-444-0. Online, dostupné na http://almamater.cuni.cz/seminare/udrzitelny-rozvoj

Walterová, E. (2006). Možnosti využití případové studie ve výzkumu školy (Roč. 2006). Kontaktní údaje Mgr. Pavel Vylet’al Pedagogická fakulta UK v Praze, katedra pedagogiky MD Rettigové. online, dostupné na http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/109/109.pdf

Weller, M. (2010). Big and little OER. Presented at the OpenEd, Barcelona. doi:http://hdl. handle.net/10609/4851

Writing@CSU (2014) Writing Guide: Case Studies. Colorado State University. Writing Studio Open Educational Resource Project © 1993 2015. [online] [Cit 2014-10-29] dostupné na http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=60

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Sage publications.

Zahradník, M., & Pachmanová, L. (2009). Příklad využití wiki-prostředí v environmentálním vzdělávání na vysoké škole: hodnocení kurzu Organizace a řízení ochrany životního prostředí. Envigogika, 4(3). http://doi.org/10.14712/18023061.46

Zouharová D., a kol. (2012). Metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky. Brno: Lipka