Influence of selected variables on the environmental literacy of the secondary school pupils

Main Article Content

Silvie Svobodová

Abstract

The contribution is devoted to investigating the impact of sociodemographic variables of the area on the cognitive and affective aspect of environmental literacy among 12-15 years old students in Žatec, Square 28 October 1019, district of Louny. The author tested two research instruments: MSELS and two-dimensional scales of 2-MEV on the research sample consisting from 87 respondents from 6 to 9th grades of these school. The study presents the results regarding the influence of gender, domicile, age of the respondents and their leisure time activities on the measured figures of environmental knowledge and proenvironmental attitudes. The relation between the knowledge and the attitudes was identified not too tight in contrast to medium-strong positive correlation between the two factors of 2- MEV scales. In the case of sex and place of residence (village/city) no significant effect was proved, either in one of the aspects. The identical conclusions were confirmed concerning the age of respondents, and leisure time activities in relation to their knowledge. However, talking about attitudes there was a significant effect of both determinants. Leisure time outdoor and sports activities in the nature manifested the most positive influence on the affective component. Even if these results are not representative, the new research questions for wider survey are offered in the conclusions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Svobodová, S. (2017). Influence of selected variables on the environmental literacy of the secondary school pupils. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.539
Section
Reviewed Papers
Author Biography

Silvie Svobodová

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

References

Andrews, K. E., Tressler, K. D. & Mintzes, J. J. (2008). Assessing environmental understanding: an application of the concept mapping strategy. Environmental Education Research, 14,5,519-536.
Bezouška, A., & Činčera, J. (2007). Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů. Envigogika, 2(3). doi: 10.14712/18023061.20
Bogner, F. X., & Wiseman, M. (1999). Toward Measuring Adolescent Environmental Perceprion. European Psychologist, 4(3), 139-151. doi: 10.1027//1016-9040.4.3.139
Bogner, F. X., & Wiseman, M. (2002). Environmental perceprion: Factor profiles of extreme groups. European Psychologist, 7(3), 225-237. doi: 10.1027//1016-9040.7.3.225
Bogner, F. X., & Wiseman, M. (2006). Adolescents’ attitudes towards nature and environment: Quantifying the 2-MEV model. Environmentalist, 26(4), 247-254. doi: 10.1007/s10669-006-8660-9
Bogner, F. X., Brengelmann, J. C., & Wiseman, M. (2000). Risktaking and environmental perception. The Environmentalist, 20(1), 49-62.
Bogner, F. X., Johnson, B., Buxner, S., & Felix, L. (2015). The 2-MEV model: Constancy of adolescent environmental values within an 8year time frame. International Journal of Science Education, 37(12), 1938-1952. doi: 10.1080/09500693.2015.1058988
Bronven, D., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2004). How can we best reduce gobal waming? School students' ideas’and misconceptions. International Journal of Environmental Studies, 61(2), 211-222. doi: 10.1080/0020723032000087907
Bragg, R., Wood, C, Barton, J., & Pretty, J. (2013). Measuring connection to nature in children aged 8 – 12: A robust methodology for the RSPB. University of Essex: 64 s.
Cordano, M., Welcomer, S. A., & Scherer, R. F. (2003). An Analysis of the Predictive Validity of the New Ecological Paradigm Scale. The Journal of Environmental Education, 34(2), 22-28. doi: 10.1080/00958960309603490
Činčera, J. & Štěpánek, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika, 2(1). doi: 10.14712/18023061.12
Činčera, J., & Johnson, B. (2013). Earthkeepers in the Czech Republic: Experience from the implementation process of an earth education programme. Envigogika, 8(4). doi: 10.14712/18023061.397
Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Paido, Brno. ISBN 978-80-7315-147-8.
Činčera, J. (2009). Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Envigogika, 4(1). doi: 10.14712/18023061.36
Činčera, J. (2011). Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu. Envigogika, 6(2). doi: 10.14712/18023061.59
Činčera, J. (2013). Paradigmatická proměna domácího pojetí environmentální výchovy. Pedagogika, 2013(2), 182-197.
Činčera, J. (2013a). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk. Envigogika, 8(5). doi: 10.14712/18023061.413
Činčera, J. (2013b). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy. Envigogika, 8(5). doi: 10.14712/18023061.414
Činčera, J., Kroufek, R., Šimonová, P., Broukalová, L., Broukal, V., & Skalík, J. (2015). Eco-School in Kindergartens: The Effects, Interpretation and Implementation of a Pilot Program. Environmental Education Research. [article in press] doi: 10.1080/13504622.2015.1076768
Daniš, P. (2013). Nové vymezení environmentální gramotnosti a návrh na její mezinárodní testování v PISA 2015. Envigogika, 8(3). doi: 10.14712/18023061.385
Dunlap, R. E. (2008). The New environmental paradigm scale: From marginality to worldwide use. The Journal of Environmental Education, 40(1), 3-18. doi: 10.3200/joee.40.1.3-18
Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Jones, R. E. (2000). Measuring endorsement of the New Ecological Paradigm: a revised NEP scale. The Journal of Social Issues, 56(3), 425-442. doi: 10.1111/0022-4537.00176
Dvořáčková, S., & Ryplová, R. (2012). Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika 7(3). doi: 10.14712/18023061.77
Edoğan, N. (2009). Testing the new ecological paradigm scale: Turkish case. African Journal of Agricultural Research, 4(10), 1023-1031.
Franěk, M. (2012). Nature Relatedness Scale. Český překlad škály měřící spojení s přírodou. Envigogika, 7(1). doi: 10.14712/18023061.69
Goldman, D., Yavetz, B., & Pe’er, S. (2006). Environmental Literacy in Teacher Training in Israel: Environmental Behavior of New Students. The Journal of Environmental Education 38(1), 3-22. doi: 10.3200/joee.38.1.3-22
Gul, S., & Yesilyurt, S. (2011). A Study on Primary and Secondary School Students’ Misconceptions abou Greenhouse Effect (Erzurum Sampling). International Electronic Journal of Environmenal Education, 1(3), 193-202.
Hollweg, K. S. Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBeth, W. C., & Zoido, P. (2011). Developing a framevork for assessing environmental literacy. Washington, DC: North American Association for Environmental Education.
Hromádka, Z. (2010). Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého stupně základní školy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 164 s.
Hsu, S. J., & Roth, R. E. (1998). An Assessment of Environmental Literacy and Analysis of Predictors of Responsible Environmental Behaviour Held by Secondary Teachers in the Hualien Area of Taiwan. Environmental Education Research, 4(3), 229-249. doi: 10.1080/1350462980040301
Hsu, S. J., & Roth, R. E. (1999). Predicting Taiwanese Secondary Teachers’ Responsible Environmental Behavior Through Environmental Literacy Variables. The Journal of Environmental Education, 30(4), 11-18. doi: 10.1080/00958969909601879
Hungerford, H. R., Volk, T., Wilke, R., Champeau, R., Marcikowski, T., May, T., Bluhm, W., & McKeown-Ice, R. (1994). Environmental literacy Framework. Environmental Education Literacy Consorcium, University of South Illiois.
Jančaříková, K. (2007). Úcta k živoru: jeden z cílů Environmentální výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu a dokážeme se s ní ve školní praxi vypořádat? Envigogika, 2(2). doi: 10.14712/18023061.2007.2.2
Jeffries, H., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2001). Knowledge about the Greenhouse Effect: Have college students iproved? Research in Science and Technological Education, 19(2), 205-221. doi: 10.1080/02635140120087731
Johnson, B., & Manoli, C. C. (2008). Using Bogner and Wiseman’s Model of Ecological Values to measure the impact of an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Education Research, 14(2), 115-127. doi: 10.1080/13504620801951673
Johnson, B., & Manoli, C. C. (2011). The 2-MEV scale in the US: A measure of children’s environmental attitudes based on the theory of ecological attitude. Journal of Environmental Education, 42(2), 84-97. doi: 10.1080/00958964.2010.503716
Krajhanzl, J. (2009). Člověk + Příroda = Udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2–7.
Kroufek R. (2013): Environmentální postoje studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. PF UJEP, Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-602-2, 431-435.
Kroufek, R. (2016). Environmentální gramotnost studentů Učitelství pro 1. stupeň základní školy a možnosti jejího zjišťování. Disertační práce, PF JU, České Budějovice. doi: 10.13140/RG.2.1.3858.0724
Kroufek, R. & Chytrý, V. (2015). The Nature Relatedness of the Undergraduate Students in the Czech Republic. ICERI2015 proceedings, Seville: 7479-7483. ISBN 978-84-608-2657-6, ISSN 2340-1096
Kroufek, R., Janovec, J., & Chytrý, V. (2015). Pre-service primary teachers and their attitudes towards nature. In: Fleischmann, O., Seebauer, R., Zoglowek, H., & Aleksandrovich, M. [eds.] The Teaching profession: New Challneges - New Identities. Lit Verlag GmbH & Co. KG, Wien.
Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J. & Brtnová Čepičková, I. (2016a). Effect of leisure activities on responsible environmental behaviour of pupils of primary school. ICERI 2016 proceedings. 7451-7456. doi: 10.21125/iceri.2016.0703
Kroufek, R., Janovec, J. Chytrý, V., & Simonová, V. (2016b). Connection to Nature among kindergarten children and their parents. INTED 2016 proceedings. Valencia: IATED.
Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J. & Brtnová-Čepičková, I. (2016c). The Use of New Ecological Paradigm Scale among Pre-service Primary Teachers: limits and possibilities. INTCESS 2016 proceedings: 534-540. ISBN 978-605-64453-5-4
Kulich, J., & Dobiášová, M. (2003). Průzkum ekogramotnosti. Bedrník, příloha časopisu 1(2).
Lalonde, R., & Jackson, E. L. (2002). The New Environmental Scale: Has It Outlived Its Usefulness? Journal of Environmental Education, 33(4), 28-36. doi: 10.1080/00958960209599151
Liefländer, A. K., & Bogner, F. X. (2014). The effects of children’s age and sex on acquiring proenvironmental attitudes through environmental education. The Journal of Environmental Education, 45(2), 105-117. doi: 10.1080/00958964.2013.875511
Matějček, T., & Bartoš, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, 7(2). doi: 10.14712/18023061.75
Matějček, T., & Vacínová, M. (2012). Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22(1), 16-17.
Mcbeth, W., & Volk, T. L. (2010). The National Environmental Literacy Project: A baseline study of middle grade students in the United States. The Journal of Environmental Education, 41,1,55-67.
MŠMT (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. Praha: MŠMT, 98 s.
MŠMT (2013). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 146 s.
MŽP (2011). Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice. Praha: MŽP, 16 s.
Munoz, F., Bogner, F., Clement, P., & Calvalho, G. S. (2009). Teachers’ conceptions of nature and environment in 16 countries. Journal of Environmental Psychology, 24(3), 289-303. doi: 10.1016/j.jenvp.2009.05.007
Musser, L. M., & Diamond, K. E. (1999). The Children’s Attitudes toward the Environment Scale for Preschool Children. The Journal of Environmental Education 30(2), 23 – 30. doi: 10.1080/00958969909601867
Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009). The Nature relatedness scale. Linking individuals' connection with nature to environmental concern and be-havior. Environment and Behavior, 41(5), 715-740. doi: 10.1177/0013916508318748
Nisbet, E. K., & Zelenski, J. M. (2013). The NR-6: a new brief measure of nature relatedness. Frontiers in Psychology, 4, 1-11. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00813
Pastorová, M. et al. [eds.] (2011). Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné na: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/10/Doporucene_ocekavane_-vystupy_-gymnazia.pdf [cit. 11. 1. 2017]
Pe’er, S., Goldman, D., & Yavetrz, B. (2007). Environmental literacy in teacher training: Attitudes, knowledge and environmental beavior of beginning students. The Journal of Environmental Education, 39(1), 45-59. doi: 10.3200/joee.39.1.45-59
Penuel, W. R., Bienkowski, M., Gallagher, L., Korbak, C., Sussex, W., Yamaguchi, R. & Fishman, B. J. (2006). GLOBE Year 10 evaluation: Into the next generation. Menlo Park, CA: SRI International.
Pierce, J. C., Lovrich, N. P., Tsurutani, T., & Abe, T. (1987). Culture, politics, and mass publics: Traditional and modern supporters of the new environmental paradigm scale in Japan and the United States. The Journal of Politics, 49(1), 54-79. doi: 10.2307/2131134
Ramsey, C. E., & Rickson, R. E. (1976). Environmental Knowledge and Attitudes. The Journal of Environmental Education, 8(1), 10-18. doi: 10.1080/00958964.1976.9941552
Roth, C. E. (1992). Environmental literacy: Its roots, evolution, and directions in the 1990s. Columbus: ERIC Clearingouse for Science, Mathematics and Environmental Education.
Sadik, F., & Sadik, S. (2014). A study on environmental knowledge and attitudes of teacher candidates. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 2379-2385. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.577
Samanová, G. (2006). Ekologické jednání. Tisková zpráva. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, online: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100593s_oe60614.pdf, cit. 6. 1. 2017.
Shiang-Yao, L., Shin-Cheng, Y., Shi-Wu, L., Wei-Ta, F., & Huei-Min, T. (2015). A National investigation of teachers’ environmental literacy as a reference for promoting environmental education in Taiwan. The Journal of Environmental Education, 46(2), 114-132. doi: 10.1080/00958964.2014.999742
Schovajsová, J. (2010). Současný stav environmentální výchovy na základních školách – vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, s. 194.
Soukup, P. (2001). ISSP - životní prostředí. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha. ISBN 80-7330-000-1.
Strejčková, E. (2006). Výzkum odcizování člověka přírodě. Závěrečná zpráva. Toulcův dvůr, Praha, online:http://www.detiamesto.cz, cit. 6.3. 2017.
Svobodová, S. (2013). Vliv environmentální výchovy na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol regionu Žatec. Diplomová práce. Praha: ČZU, 108 s.
Svobodová, S. (2016). Vliv úrovně ekologické gramotnosti učitelů na úroveň ekologické gramotnosti žáků vybraných škol v regionu Žatec. Diplomová práce. Praha: UK, 105 s.
Swanepoel, C. H., Loubser, C. P., & Chacko, C. P. C. (2002). Measuring the environmental literacy of teachers. South African Journal of Education, 22(4), 282-285.
Tan, Ç. (2014). An assessment of pre-service teachers’ attitudes toward books on environment and, relationship between attitudes and environmental behaviours; environmental thinking. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 4357-4361. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.01.946
Vacínová, M., & Matějček, T. (2013). Intergenerational differences in personal relationship to nature. Envigogika, 8(2). doi: 10.14712/18023061.384
van Petegem P., & Blieck, A. (2006). The environmental worldview of children: a cross-cultural perspective. Environmental Education Research, 12, 5, 625-635.
Volk, T., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1984). A national survey of curriculum needs as perceived by professional environmental educators. Journal of Environmental Education, 16(1), 10-19. doi: 10.1080/00958964.1984.9942696
Wiseman, M., & Bogner, F. X. (2003). A higher-order model of ecological values and its relationship to personality. Personality and Individual Differences, 34(5), 783-794. doi: A higher-order model of ecological values and its relationship to personality.
Wiseman, M., Wilson, G., & Bogner, F. X. (2012). Environmental values and authoritarianism. Psychology Research, 2(1), 25-31.
Wu, L. (2012). Exploring the New Ecological Paradigm Scale for Gauging Children’s Environmental Attitudes in China. The Journal of Environmental Education, 43,2,107-120.